Акценти
Начало / Общество / Отдават под наем части от общински имоти в детски и учебни заведения в Плевен

Отдават под наем части от общински имоти в детски и учебни заведения в Плевен

Да се проведе публично оповестен конкурс и търг за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост в детски и учебни заведения, реши Общинският съвет на Плевен. Решението е във връзка с постъпили предложения от директори на детски и учебни заведения за провеждане на съответните процедури за отдаване под наем на помещения за провеждане на допълнителни форми на обучение и за училищни столове с изтекли срокове на договорите.

Съгласно чл.14, ал.1 от общинската Наредба №7, части от имоти публична общинска собственост могат да се отдават под наем за срок до 10 години, след организиране и провеждане на публичен търг или конкурс, за което се изисква решение на Общинския съвет.

Местният парламент гласува да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години, чрез предварително представяне на предложенията в общинската администрация на части от имоти – публична собственост за:

  • Ученически стол в ОУ „Св. Климент Охридски“ – Плевен, с площ 200 кв.м, при първоначална наемна месечна цена 170 лв. с депозит за участие 200 лв.
  • Ученически стол в СУ „Иван Вазов“ – Плевен, с площ 592 кв.м, при първоначална наемна месечна цена 503 лв. с депозит за участие 200,00лв.
  • Ученически стол в ОУ „Йордан Йовков“ – Плевен, с площ 150 кв.м, при първоначална наемна месечна цена 128 лв. и депозит за участие 200 лв.

Публичен търг с тайно наддаване чрез представяне от участниците на предложенията пред комисията в деня и часа на търга, ще се проведе и за отдаване по наем за срок от 5 години на части от имоти – публична собственост за:

  • Част от зала в ЦПЛР – Център за работа с деца с площ 40 кв.м, за провеждане занимания по роботика и информатика, при начална месечна цена на час 9,20 лв. Депозит за участие 100 лв.
  • Част от физкултурен салон в ДГ „Гергана“ с площ 30 кв.м, за провеждане занимания по футбол, при начална месечна цена на час 6,90 лв. Депозит за участие 100 лв.
  • Методичен кабинет в ДГ „Ралица“ с площ 21 кв.м, за провеждане занимания по английски език, при начална месечна цена на час 4,20 лв. Депозит за участие 100 лв.
  • Методичен кабинет в ДГ „Ралица“ с площ 21 кв.м, за провеждане занимания по народни танци, при начална месечна цена на час 4,20 лв. Депозит за участие 100 лв.
  • Методичен кабинет в ДГ „Чучулига“ с площ 40 кв.м, за провеждане на занимания по народни танци, при начална месечна цена на час 8,00 лв. Депозит за участие 100 лв.
  • Част от методичен кабинет в ДГ „Първи юни“ с площ 15 кв.м, за провеждане на занимания по английски език, при начална месечна цена на час 3,00 лв. Депозит за участие 100 лв.

В приетото от Общинския съвет решение изрично се посочва, че ползването на имотите от спечелилия съответната процедура наемател не може да пречи или ограничава учебните дейности в детското и учебно заведение.

Прочетете също:

Община Плевен проучва възможността да се ползва непитейна вода за захранване на Каскадата

Ръководството на местната администрация в Плевен възложи проучване на възможността за захранване на Водната каскада ...