Начало / Образование / Едногодишната си дейност отчита ръководството на Медицинския

Едногодишната си дейност отчита ръководството на Медицинския

Медицински университет

Медицински университет – Плевен провежда днес Общо събрание, на което академичното ръководство представя отчет за постигнатото по основните направления на дейност на висшето училище за изминалата първа година от четиригодишния си мандат на управление. Общото събрание на висшето училище включва в състава си всички хабилитирани преподаватели (доценти и професори), които по закон представляват 70% от числения му състав, а останалите 30% са представители на нехабилитираните преподаватели (асистенти), както и студенти, докторанти и представители на администрацията.

В началото на отчетния си доклад ректорът проф. д-р Славчо Томов подчерта, че академичното ръководство приключва първата година от мандата си когато университетът ще отбележи 40-годишен юбилей, което е „повод за равносметка на постигнатото, за изводи и очертаване на ясни цели, за да може академичната общност да продължи уверено по пътя на утвърждаване и издигане на авторитета на плевенската Алма Матер”. Още в началото той отбеляза, че постигнатите резултати не биха били възможни без подкрепата на цялата академична общност, на всички преподаватели, на административния персонал, на всички студенти и докторанти.

Ректорът се спря само на най-ярките постижения в основните направления на дейност на университета. В направление „Учебна дейност” акцентът беше реализираният първи прием в дистанционна форма на обучение, стартът на електронното подаване на кандидатстудентски документи. МУ-Плевен пръв предприе провеждането на предварителна кандидатстудентска сесия от всички медицински висши училища в страната с цел подбор на по-добре подготвени и мотивирани студенти, обърна внимание ректорът.

Проф. Томов отбеляза, че са успели да запазят високия прием на граждани от Европейския съюз, като за тази академична година са записани 132 чуждестранни граждани от 21 държави.

В направление „Научноизследователска дейност” проф. Томов обърна внимание върху реализирането на европейския проект „Развитие на научноизследователска, развойна и обучителна дейност чрез закупуване на високотехнологично оборудване за роботизирана хирургия” с ръководител проф. Григор Горчев.  По този проект е закупена нова система за роботизирана хирургия от последно поколение с тренировъчен симулатор, която вече е инсталирана за провеждане на обучения и развиване на научноизследователска дейност. Освен гинекологичен и урологичен екип, е сформиран и обучен първият екип по обща хирургия за работа с роботизираната система

Проф. Томов изтъкна, че безспорно най-големият успех на ръководството през първата нелека година от управлението на висшето училище е спечелването на финансиране по публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите” за реализиране на проекта „Изграждане на нов учебен корпус за разкриване на Факултет по фармация”.

Прочетете също:

Рекорден брой кандидат-студенти за магистърските специалности  на МУ-Плевен

Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен) отчита рекорден брой кандидат-студенти, желаещи да изучават медицина или фармация. ...