Начало / Икономика / Зам.-министър Амелия Гешева представи в Плевен програмата „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“

Зам.-министър Амелия Гешева представи в Плевен програмата „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“

Представители на най-активните читалища в областта, на неправителствени организации и културни дейци посетиха днес в Плевен информационната среща за представяне на Програмата „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Събитието откри заместник-министърът на културата Амелия Гешева, която насочи вниманието към възможностите, които Програмата ще предоставя в периода до 2024 година. Според зам.-министъра творчеството и културата могат да бъдат важни движещи сили и носители на иновации, както и важен източник за предприемачество.

Поводът за събитието в Плевен е отворената в началото на септември първа покана за нaбиране на проектни предложения по Резултат 2 „Подобрен достъп до култура и изкуства“. Ще бъдат подкрепени проекти, позволяващи организирането на разнообразни артистични и творчески събития, фестивали, пърформанси, изложби и инициативи, които трябва да съживят периферните пространства, да вдъхнат нов живот в по-малки градове и села и не на последно място – да привлекат и ангажират нови публики. Философията на Резултат 2 е да се разшири достъпът до култура, „да изтласкаме културната дейност от центъра към периферията“, подчертаха от екипа, представил подробно условията за кандидатстване.

Ресурсът по настоящата покана е 1 582 353 евро. Стойността на един проект следва да е в рамките от 50 до 200 хиляди евро, като безвъзмездната финансова помощ е в размер на 90%. Юридически лица с нестопанска цел, общините и културни организации могат да кандидатстват за подкрепа.

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 03.12.2019 г. Кандидатстването се осъществява чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС – ИСУН 2020. Там е публикуван и целият пакет документи, с които заинтересованите трябва да се запознаят.

Срещата в Плевен е част от информационната кампания на Министерство на културата в страната. Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. предоставя средства, осигурени от Кралство Норвегия, Република Исландия и Княжество Лихтенщайн. Целта е намаляване на икономическите и социалните различия в Европа и засилване на двустранните отношения между страните-донори и страните-бенефициенти чрез финансиране на няколко приоритетни сектора, сред които култура, гражданско общество, добро управление, основни права и свободи.

Прочетете също:

20 предложения включени в предварителния дневен ред на предстоящата сесия

Общинският съвет на Плевен се събира за редовно заседание в четвъртък /28 октомври/ от 09.00 ...