Начало / Икономика / Съветниците ще решават за вътрешни промени в годишната инвестиционна програма на Общината

Съветниците ще решават за вътрешни промени в годишната инвестиционна програма на Общината

Предложение за изменение на Инвестиционната програма на Община Плевен за 2019 г. ще обсъди на заседанието си този месец Общинският съвет на Плевен. Поради различни причини е необходимо извършване на вътрешни компенсирани промени между обекти от програмата, се посочва в предложението, което е на вниманието на общинските съветници.

За обект „Основен ремонт на детска ясла „Чайка“, финансиран с целева субсидия за капиталови разходи в размер на 120 000 лв. има одобрен работен инвестиционен проект. Издадено е и разрешение за строеж, което е влязло в сила на 09.08.2019 г. Съгласно Закона за устройство на територията, обектът е IV-a категория и следва да бъде избран консултант за упражняване на строителен надзор, както и изпълнител за извършване на строителството. Прогнозното време за избор на изпълнители на двете дейности обаче е началото на месец декември, което прави невъзможно стартирането на ремонта, тъй като яслата не трябва да функционира по време на извършването му.

Друг обект, поради който се налага промяна в програмата, е „Основен ремонт на подпорна стена на ул. „Княз Борис I“ № 30-32″. В Експертен съвет по устройство на територията, представителят на „Геозащита“ ЕООД е изложил становище, че имотите попадат в район, определен като неустойчив в отношение на свлачищни процеси. Това налага ново инженерно геоложко и хидроложко проучване, което ще бъде готово в края на август. Във връзка с предписанията в него ще се преработи и работният инвестиционен проект. Обобщената документация се изпраща за предварително съгласие в МРРБ, което се дава в едномесечен срок. Едва след като бъде получено, следва одобряване на проекта, издаване на разрешение за строеж и влизането му в сила. Всички тези действия ще отнемат в най-добрия случай не по-малко от 12 седмици, считано от 01.09.2019 г. Т.е. ремонтите дейности ще могат да стартират най-рано на 01.12.2019 г., което не е препоръчително.

Останалите обекти, заради които се налагат промени в Инвестиционната програма на Общината за тази година, са:

  • проектиране ремонт на х-л „Сторгозия“ – при уточнен план 80 640 лв. е извършен и разплатен в размер на 74 640 лв.;
  • обект „Основен ремонт на ул. „Ив. Вазов“, финансиран със средства от целевата субсидия за капиталови разходи, е приключил и планираните 80 000 лв. са усвоени в размер на 79 486 лв.;
  • планираните 60 000 лева за основен ремонт на ул. „Кл. Охридски“ няма да могат да бъдат усвоени през 2019 г. поради спор със собственици на имот. Същият ще бъде разчетен в Инвестиционната програма на Общината за 2020 г.
  • След проведени обществени поръчки за проектиране и надзор за ремонт на надлеза към жк „Сторгозия“ от планираните 25 000 лв. ще бъдат усвоени 21 600 лв.
  • При ремонт на отоплителната инсталация на ДГ „Биляна“ в с. Буковлък се констатира, че цялата е компрометирана и следва да се подмени, което налага извършването на допълнителни разходи.
  • За основен ремонт на Центъра за работа с деца в Плевен е кандидатствано за финансиране от проект „Красива България“. Същият не бе одобрен и се налага извършването му със средства от бюджета на Общината. Предвид факта, че се очаква част от целевата субсидия за капиталови разходи, одобрена със Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. да не бъде усвоена, то е възможно разплащането на строително-монтажните работи на обекта да се извърши с част от нея.

Решение по това предложение Общински съвет – Плевен, предстои да гласува на заседанието си на 29 август /четвъртък/. Сесията започва в 09.00 ч. в Конферентната зала на сграда „Гена Димитрова“.

Прочетете също:

Прокуратурата в  Плевен ръководи разследване за убийство на жена от съпруга ѝ

Окръжна прокуратура – Плевен ръководи разследването по досъдебно производство за убийството на Д.М. на 42 ...