Акценти
Начало / Здравеопазване / РЗОК – Плевен прекрати договор с групова практика, пациентите трябва да правят преизбор на личен лекар

РЗОК – Плевен прекрати договор с групова практика, пациентите трябва да правят преизбор на личен лекар

РЗОК – Плевен уведомява здравноосигурените лица, които са пациенти на „Групова практика за първична извънболнична медицинска помощ д-р К. Томова и д-р Е.Томов“ ООД, че считано от 16.11.2020 г. договорът на лечебното заведение с РЗОК-Плевен е прекратен. Тази информация беше разпространена чрез медиите днес, седмица след прекратяването на договора.

В изпратеното съобщение се уточнява, че причината за прекратяването на договора е, че „ГППИМП Д-р К. Томова и Д-р Е.Томов“ ООД, представлявано от д-р К. Томова е заличено в Търговския регистър на РБългария. Съгласно изискванията на НРД за медицинските дейности за 2020-2022 г. договорът, сключен между РЗОК-Плевен и „ГППИМП Д-р К. Томова и Д-р Е.Томов“ ООД  при заличаване на фирмата се прекратява без предизвестие в случай, че изпълнителят не отговоря на условията за извършване на съответната дейност, установени в нормативен акт или НРД.

Пациентите на заличеното лечебно заведение осъществяват нов избор на ОПЛ с регистрационна форма за постоянен избор, поради посочените причини. Здравноосигурено лице, следва да направи постоянен избор, като представя на новоизбрания ОПЛ:

  1. здравноосигурителна книжка, в която новоизбраният ОПЛ вписва трите си имена и датата на избора;
  2. третия екземпляр от регистрационната форма за избор на ОПЛ, в случай че няма здравноосигурителна книжка;
  3. попълнена регистрационна форма за постоянен избор.

Осигурените лица могат да осъществят правото си на избор, като закупят регистрационни форми или попълнят разпечатани образци от официалната интернет страница на НЗОК. Също така по електронен път, чрез попълване и изпращане на избрания от него ОПЛ на регистрационна форма,  при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ), чрез електронна услуга, предоставяна от НЗОК.

При възникнали въпроси, относно процедурата по преизбор на общопрактикуваш лекар, служителите на РЗОК са на разположение за съдействие на следните телефони:

Телефони за контакт с РЗОК-Плевен: 064/88-25-23 и 064/88-25-11

Прочетете също:

За 50-ти път в Плевен ще се проведе  лекоатлетическата щафета и крос „Обиколка на Военноисторическите музеи“

Юбилейното 50-о издание на лекоатлетическа щафета и крос „Обиколка на Военноисторическите музеи“ ще се проведе ...