Начало / Общество / По-ниски такси за детски градини и ясли в община Плевен, решиха съветниците

По-ниски такси за детски градини и ясли в община Плевен, решиха съветниците

Наредба за изменение и допълнение на Наредба №17 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на общината, прие Общинският съвет на Плевен. Промените бяха направени след близо едночасов дебат, съсредоточен основно по направено предложение в залата за намаление на месечните такси за посещение на детските ясли и градини в общината.

По същество мотивите за изменение на Наредба №17 са два. С писмо до общинска администрация читалищата в общината искат да бъдат добавени към категориите лица и организации, които могат да ползват безплатно зали – общинска собственост, за организираните от тях мероприятия. Подписалите се под искането 30 души – председатели и секретари на читалища, се мотивират, че организираните читалищни  мероприятия не са платени и чрез тях не се реализира печалба, а публиката е предимно от ученици и пенсионери. Втората причина, наложила промени в Наредбата, е необходимост текстове в нея да бъдат синхронизирани с тези в Закона за местните данъци и такси, който се явява нормативен акт от по-високия по степен.

С днешното си решение Общински съвет – Плевен прие две основни промени в Наредба №17:

С допълнение в текст от Наредбата залите – общинска собственост вече ще се предоставят безплатно за мероприятия, организирани и от читалищата, регистрирани на територията на общината.

По предложения на групите общински съветници от БСП и ГЕРБ бяха направени промени и в текстовете, регламентиращи размера на месечните такси за посещение на детски ясли и градини в общината. Групата на БСП предложи таксата от 45 лв. да бъде намалена на 25 лв., а групата на ГЕРБ – на 30 лв. След продължителен дебат, по време на който своята позиция по темата представи и кметът на Общината Георг Спартански, Общинският съвет прие месечната еднокомпонентна такса за посещение на детски ясли и градини в община Плевен да бъде намалена от 45 лв. на 30 лв.

Целият проект за решение с така направените основни промени в съответните текстове на Наредба №17, бе приет с 24 гласа „за“, 2 „въздържал се“, против няма.

Прочетете също:

Високи отличия за деца от арт школа „Колорит“ от национален конкурс в Свищов

Деца от арт школа „Колорит“ спечелиха  най-високите отличия на 19-я Национален конкурс – изложба за ...