Начало / Общество / Община Никопол организира обществено обсъждане на доклад за Екологичната оценка на предварителен проект

Община Никопол организира обществено обсъждане на доклад за Екологичната оценка на предварителен проект

Община Никопол организира обществено обсъждане на предварителен проект на Общ устройствен план на общината (ОУПО), както обсъждане на доклад за Екологична оценка на предварителен проект на ОУПО Никопол в процеса на неговото разработване.

Срещата ще се проведе на 29 септември от 11 часа в сградата на Община Никопол в Заседателната зала.

Предварителният проект на Общ устройствен план на община Никопол, Докладът за Екологична оценка, Нетехническото резюме и Докладът за оценка на съвместимост са публикувани на интернет страницата на община Никопол на електронен адрес.

Прочетете също:

От март билетчето за тролей в Плевен вече ще е 1.50  лв.

Билетът за пътуване в тролейбусния транспорт в Плевен се променя от 1.00 лв. на 1.50 ...