Начало / Общество / Областна администрация – Плевен дава шанс за работа на млади специалисти по национална програма „Старт на кариерата“

Областна администрация – Плевен дава шанс за работа на млади специалисти по национална програма „Старт на кариерата“

След проведена процедура и интервю в Областна администрация – Плевен двама млади висшисти до 29 г., без трудов стаж и професионален опит, са назначени на първото си работно място за 9-месечен период. Това са Татяна Петрова, младши експерт, специалност „Право“ и Иван Дачев, младши експерт, специалност „Публична администрация“ в Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“.
Основната цел на програмата „Старт на кариерата“ е да бъдат осигурени възможности за придобиване на трудов стаж на младежи,  завършили средно или висше образование, с цел улесняване на прехода между образование и заетост. По този начин се предотвратява “изтичането на мозъци”, предоставят се възможности за обновяване на публичната администрация, за последващо назначаване на част от младежите на постоянна работа, постигайки гъвкава комбинация от знания, умения и опит, съответстващи на изискванията на пазарната икономика.
Позицията на младите хора на пазара на труда е специфична. След завършване на своето образование те се включват на пазара на труда, като в повечето случаи нямат трудов опит по придобитата специалност. Често им липсват необходимата информация и контакти за устройване на работа. В редица случаи работодателите отказват да ги наемат на работа, защото им липсва трудов стаж и съответно подходящи професионални компетенции и необходими трудови навици. Същевременно, са усвоили най-новото в областта на придобитата от тях професия, но не могат да го приложат. Тези две характеристики ясно изпъкват в позицията на завършващите младежи.
Ключов момент при създаването на възможности за младите хора да намерят своето място в обществото, да постигнат икономическа независимост и да се развият, е намирането на подходящо работно място. Обществото следва да предлага възможности за реализация на пазара на труда на младите хора, за предотвратяване на продължителната безработица, маргинализацията и социалното изключване.
По данни на Националния статистически институт, коефициентът на младежка безработица (15 – 24 г.) намалява през последните няколко години. Принос за запазването на тази положителна тенденция има провежданата от Министерството на труда и социалната политика активна политика на пазара на труда чрез действащи програми и проекти, каквато е националната програма „Старт на кариерата“.

Прочетете също:

Високи отличия за деца от арт школа „Колорит“ от национален конкурс в Свищов

Деца от арт школа „Колорит“ спечелиха  най-високите отличия на 19-я Национален конкурс – изложба за ...