Начало / Образование / Ново признание за Медицинският в Плевен – получи статут на изследователски университет

Ново признание за Медицинският в Плевен – получи статут на изследователски университет

Статут на изследователски университет за следващите четири години получи Медицинският университет в Плевен заедно с още две висши училища в страната.  Списъкът беше одобрен от Министерския съвет и ще се актуализира до 1 ноември всяка година.

От подадените осем заявления на критериите за изследователски университети отговарят Медицински университет – Плевен, Тракийският университет в Стара Загора и Русенският университет „Ангел Кънчев“. Трите университета имат значима по количество и качество научна продукция и най-голям брой цитирания в научната литература. Определените за изследователски висши училища имат и сериозен дял на привлечени средства от международни и национални проекти и програми, както и от договори с български и чуждестранни предприятия.

Оценката за научната дейност на висшите училища се изчислява по приета от Министерския съвет методика за определяне на изследователските висши училища.

Статутът на изследователско висше училище беше въведен в Закона за висшето образование през 2020 г. Той се дава за значим принос за развитието на важни обществени области чрез върхови научни изследвания и високи резултати от научноизследователска дейност на висшите училища.

Прочетете също:

Тази вечер отново третират срещу комари в Плевен

Второ допълнително третиране срещу увеличената след продължителните дъждове популация на комари ще се проведе тази ...