Акценти
Начало / Общество / Новата структура оптимизира дейността на общинската администрация

Новата структура оптимизира дейността на общинската администрация

Направените промени в структурата на общинската администрация оптимизират дейността й, като създават по-добри функционални връзки между дирекциите, отделите и звената, като се  знае кой за какво отговаря и кой на кого е подчинен, какви са конкретните му правомощия и задължения.  Това коментира днес председателят на Общински съвет – Плевен Мартин Митев на редовната си пресконференция след заседанието на местния парламент.

„В приетата нова структура на общинска администрация не се предвиждат нито съкращения, нито разкриване на нови работни места в администрацията. Промените са само като структура и смятам, че са напълно резонни“, подчерта Митев. Той поясни, че единственото ново звено е „Културно наследство“, което се създава във връзка с измененията в Закона за културното наследство. За него няма да бъдат разкривани допълнителни щатни бройки.

„Такива звена трябва да бъдат създадени в шест областни града в страната, като това в Плевен ще обслужва и районите на Видин, Враца Монтана и Ловеч”, обясни Митев. В него ще работят трима служители. Председателят на Общински съвет – Плевен акцентира и на това, че с приетата от съветниците нова структура на администрацията се изправя и една грешка – главният архитект като длъжност вече е изведен от ресора на съответния зам.-кмет и преминава на пряко подчинение на кмета. „Законът за устройство на територията предвижда главният архитект на Общината да контролира дейностите по устройственото планиране, проектирането и строителството на територията на общината, а доскоро той всъщност ръководеше тези дейности и  ресорните дирекции и отдели, което беше груба грешка“, заяви Мартин Митев.

Новата структура на общинската администрация е от 5 ресорни заместник-кметове, 10 дирекции, 27 отдела, 4 сектора и 3 звена, с обща численост на общинската администрация 408 щатни бройки, а за кметствата и кметските наместничества – 187 щатни бройки.

В срок от един месец от приемане на решението от Общинския съвет, кметът на Община Плевен трябва да приведе общинската администрация в съответствие с приетата нова структура и численост.

Прочетете също:

Община Плевен проучва възможността да се ползва непитейна вода за захранване на Каскадата

Ръководството на местната администрация в Плевен възложи проучване на възможността за захранване на Водната каскада ...