Акценти
Начало / Образование / На предстоящата сесия ще решават за закриването на ОУ „Н. Вапцаров“ – Плевен

На предстоящата сесия ще решават за закриването на ОУ „Н. Вапцаров“ – Плевен

Предложение за закриване на Основно училище „Никола Й. Вапцаров” в Плевен е внесено в Общинския съвет. Мотивите, посочени от общинската администрация, са намалява броя на учениците в училището през последните години и нуждата от ежегодно дофинансиране.

През учебната 2019/2020 година в училището са се обучавали едва 75 ученици, като всички паралелки са маломерни. Към момента за учебната 2020/2021 г. се очертава в училището да учат 45 деца, като за 1-ви клас подадените заявления са само 7, за пети – 4. Оттук може да се прави извод, че издръжката ще бъде крайно недостатъчна за покриване на разходите през новата бюджетна година. В предложението е посочена и справка за броя ученици в учебното заведение през последните 7 години: 2012/2013г. – 105 ученици, 2013/2014 г. – 95 ученици, 2014/2015г. – 91 ученици, 2015/2016г. – 96 ученици, 2016/2017 г. – 95 ученици, 2017/2018 – 114 ученици, 2018/2019 – 101 ученици. Записано е също, че ОУ „Н. Й. Вапцаров“ работят 10 педагогически и 5 непедагогически специалисти. Училището прилага системата на делегиран бюджет и средствата за заплати и издръжка са определени на база единни разходни стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности. За периода 2017 – 2020 г. Община Плевен, след решения на Общинския съвет, е дофинансирала маломерни паралелки в учебното заведение с общо 17 343 лв. За 2012 – 2020 г. /включително/ допълнително предоставените средства от фонд „Резерв” са съответно 53 570 лв.

При отчета на бюджета за първото полугодие на 2020 г. директорът на ОУ „Н. Й. Вапцаров“ – гр. Плевен, посочва и просрочените задължения: към „Местни данъци и такси” те са в размер на 8240,44 лв., към „Топлофикация“ за сезон 2019/2020 – 14 555,40 лв., за осигуровки към НАП за 2019/2020 г. – 48 722.54 лв. За новата учебна година училището има и предписания от задължителен характер за ремонт на санитарните възли, материално техническата база и двора. В условията на делегиран бюджет, въпреки налаганите строги финансови икономии е видно, че училището не може да се справя с разходите, аргументират се от общинска администрация и посочват, че след закриване на ОУ „Н.Й. Вапцаров“ финансовите задължения на училището ще бъдат поети от бюджета на Община Плевен, а учениците ще посещава близките училища в квартала.

В текста на предложението е записано още, че при закриване на училището за освободената сграда с наличното в нея движимо имущество ще бъде осигурена охрана, за да се предпази от посегателства и рушене. Съгласно Закона за предучилищното и училищното образование, имотите и вещите могат да се използват освен за образователни, така също и за здравни, социални или хуманитарни дейности.

Предложението за закриване на ОУ „Никола Й. Вапцаров” – гр. Плевен, влиза за обсъждане в две от постоянните комисии в Общинския съвет – ПК по „Образователна политика и читалищна дейност“ и ПК по „Общинска собственост и инвестиционна политика“.

Прочетете също:

За 50-ти път в Плевен ще се проведе  лекоатлетическата щафета и крос „Обиколка на Военноисторическите музеи“

Юбилейното 50-о издание на лекоатлетическа щафета и крос „Обиколка на Военноисторическите музеи“ ще се проведе ...