Акценти
Начало / Икономика / Лъчезар Яков: Бюджетът на община Гулянци за 2019 е добре балансиран

Лъчезар Яков: Бюджетът на община Гулянци за 2019 е добре балансиран

Обществено обсъждане на проектобюджета на община Гулянци за 2019 година и отчет за дейността на кмета, общинското ръководство и администрация за периода 2016 – 2018 година се проведе в Гулянци на 15 януари. На събитието присъстваха общински съветници, ръководители и представители на институции и организации от общината, граждани.

В началото кметът на общината Лъчезар Яков подчерта важността на тези срещи за него. „Така мога да чуя мнението и препоръките ви, да коригирам пропуските и да помогна, според възможностите си, за решаване на проблемите”, заяви той.

Акцент в отчета на дейността бяха по-мащабните проекти. Кметът се спря на асфалтираните общински пътища и съобщи, че вече има финансиране за основен ремонт и на последните останали отсечки. Той подчерта значението на инвестициите направени в сферата на здравеопазването – изграждане на нова отоплителна инсталация на болницата, парна инсталация на медицинския център, закупуване на апаратура и ремонти на здравни служби. По линия на образованието през изминалите години са извършени ремонти на училища и детски градини на парни инсталации, сграден фонд, прилежаща инфраструктура. „Към момента всички учебни и детски заведения предлагат много добри условия за децата ни. През 2018-та приключи основният ремонт на училището в Гиген, преди това беше ремонтирано основното училище в Милковица, сега предстои да започне мащабен ремонт в гимназията в Гулянци, за който осигурихме европейско финансиране”, допълни кметът Лъчезар Яков. Той запозна присъстващите със средствата вложени в инфраструктурата на населените места – извършено настилане с трошен камък и ремонт на улици на стойност над 160 000 лева, изграждане на отводнителен канал в Брест, мост над р. Искър в землището на с. Искър. Кметът изрази удовлетворението си от факта, че спортният комплекс в град Гулянци, доказа функционалността си с времето и сега радва жителите на общината и е домакин на редица събития от местно и регионално значение. Санирането на жилищните блокове в Гулянци също оказа положителен ефект от една страна за живущите в тях, а от друга за облагородяване  на облика на централната градска част.

„Решаването на най-наболелите проблеми с безработицата и липсата на грижа за самотните възрастни хора и хора с увреждания, също е сред приоритетите в работата ми като кмет. Кандидатстваме по всички възможни програми.” – подчерта Лъчезар Яков и съобщи, че Центърът за обществена подкрепа в Гулянци, който беше създаден по проект, вече е държавна дейност.  Той поздрави екипа за добрата работа и постигнатите резултати.  Кметът запозна присъстващите и с дейността на социалния патронаж, който изхранва над 500 души и разполага с модерна и отлично оборудвана кухня. „Стремим се да обхванем всички сфери на живот в общината и всички населени места. Смятам, че успяваме, но винаги има какво още да се желае и към какво да се стремим, защото нито сме безгрешни, нито възможностите ни са безгранични.” – заключи кметът и призова хората да бъдат активни, да задават въпроси и да дават предложения.

Бисер Киров – директор на дирекция „Бюджет, финанси и местни приходи” изнесе пред обществеността подробна информация за проектобюджета на общината за 2019 година. Размерът на бюджета е 9 888 696 лева, от които 5 010 179 за държавни дейности и 4 878 517лв. за местни дейности.

Бисер Киров се спря подробно на средствата предвидени за капиталови разходи и разясни, че, преди да стигне до обществено обсъждане, бюджета се съгласува с кметовете на кметства, за да се прецени къде какво е необходимо и кои са приоритетните обекти. В проекта е заложено през 2019 година за ремонт и настилане на улици да бъдат отделени 194 000 лева. Отделно са заложени 70 300 лева за ремонт на улиците покрай училището в с. Милковица, тъй като придвижването по тях на училищните автобуси вече е почти невъзможно. На обща стойност 1 582 420 лева ще бъде извършена рехабилитация и на четири улици в град Гулянци и село Брест. Община Гулянци ще кандидатства по програма „Красива България” за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на медицинския център в град Гулянци, стана ясно от изнесените данни. Заложени са още: въвеждане на автоматизирана система за управление на уличното осветление; изграждане на сондаж за вода в с. Сомовит; закупуване на машина за почистване на улици, специализиран автомобил за доброволните формирования, малки снегорини за кметствата и училищата, както и трактор за нуждите на кметствата Шияково и Ленково. В общинския бюджет са предвидени и над 30 000 лева за закупуване на медицинско оборудване за МБАЛ гр. Гулянци. В проекта са заложени средства за пенсионерските и спортните клубове по места. За поддържане на дейностите по чистотата са планувани 500 035 лева, за издръжка на социалния патронаж – 421 035 лева, за осветление на населените места 158 708лв.

Кметът на общината Лъчезар Яков определи бюджета като добре обмислен и балансиран и даде възможност на присъстващите на събранието да поставят въпроси и изкажат мнение. Илийчо Цанов – бивш кмет на Гулянци заяви, че е положителен факта, че общината приключва годината без задължения, в стабилно финансово състояние и с преходен остатък. Според него реализираното до момента и това, което е планувано е в интерес на жителите на общината, с мисъл за всички сфери на живот и всички населени места. Председателят на Пенсионерския клуб в Гулянци  също взе отношение и благодари на кмета на общината и администрацията, че работят с грижа за възрастните хора. Емилия Петрушева – директор на СУ „Христо Смирненски” гр. Гулянци призова всички присъстващи ръководители на организации и институции да работят заедно, с разбиране, компромиси и позитивизъм в името на жителите на общината.

Предстои проектобюджетът на общината да бъде гласуван от Общинския съвет.

 

Прочетете също:

За 50-ти път в Плевен ще се проведе  лекоатлетическата щафета и крос „Обиколка на Военноисторическите музеи“

Юбилейното 50-о издание на лекоатлетическа щафета и крос „Обиколка на Военноисторическите музеи“ ще се проведе ...