Начало / Общество / Избраха кмета Спартански в Регионалния съвет за развитие на общините от Северозападен регион за планиране

Избраха кмета Спартански в Регионалния съвет за развитие на общините от Северозападен регион за планиране

Регионален форум за избор на представители на общините от Северозападен регион за планиране в Регионалния съвет за развитие (РСР) се проведе днес в София. Съгласно разпоредбите на Закона за регионално развитие и Правилника за приложението му Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) като представител на всички български общини провежда процедурата за избор на общинските представители на общините в РСР във всичките региони за планиране.

Участници от всичките 51 общини от областите Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Плевен избраха представителите на местната власт в Регионалният съвет за развитие, който има ключова роля в цялостния процес на планиране, управление, координация и изпълнение на регионалния план за развитие, както и в процесите, свързани с изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС.

Съгласно разпоредбите на Закона за регионалното развитие общините в Северозападния район за планиране имат 11 представители в Регионалния съвет за развитие, като квотите са определени на база населението по области според данните на НСИ към 31.12.2019 г.

Съгласно утвърдената процедура изборът се проведе по области, като делегатите номинираха и гласуваха както за титуляри, така и за техните евентуални заместници. Право да бъдат предлагани за членове на РСР имат само кметове на общини и председатели на общински съвети.

От Плевенска област в РСР ще работят кметът на Община Плевен Георг Спартански, Цветан Костадинов – кмет на Община Червен бряг, и кметът на Община Белене Милен Дулев. Заместници ще бъдат Любка Александрова – кмет на Община Левски, Ивелин Савов – кмет на Община Никопол, и Детелин Василев – кмет на Община Пордим.

Промяната в Закона за регионалното развитие предвижда 3 формата за работа на Регионалните съвети за развитие – основен, широк и експертен. Основният състав включва областните управители и представителите на общините. Широкият формат на Регионалния съвет за развитие включва и представители на Централното координационно звено към МС, един представител на ОСЕС, както и по един представител от всички министерства, НСИ, БАН и НСОРБ. Освен тях, в разширения състав на РСР вземат участие двама представители на работодателските организации, двама – на синдикатите, двама на висши училища, трима представители на бизнеса и толкова на неправителствения сектор.

Прочетете също:

Предстои избор на превозвачи по четири автобусни линии от квотата на Община Плевен

Да бъде обявена обществена поръчка за превоз на пътници по автобусни линии от републиканската, областната ...