Начало / Икономика / В Плевен МОСВ и БД „Дунавски район“ организират среща за актуализацията на Плана за управление на риска от наводнения на Дунавски район

В Плевен МОСВ и БД „Дунавски район“ организират среща за актуализацията на Плана за управление на риска от наводнения на Дунавски район

На 7 юли в Плевен ще се проведе среща за официалния старт на изпълнението на дейностите, свързани с актуализацията на Планове за управление на риска от наводнения (ПУРН) за периода 2022 – 2027 г. Срещата се организира от МОСВ и БД „Дунавски район” и ще започне от 10.00 часа, в Конферентната зала на Хотел Балкан.

Такава среща вече е проведена в Благоевград, предстоят във Варна и Пловдив, съответно на 8 и 13 юли.

Целта на планираните срещи е да се запознаят на местно ниво всички заинтересовани с действията, които са предприети във връзка с актуализацията на плановите документи, както и да се насърчи тяхното активно участие в целия процес по разработване на ПУРН за периода 2022 – 2027 г. На церемонията ще бъде направен преглед на извършеното до момента, в т.ч ще бъдат очертани и действията, които ще се извършат в краткосрочен план.

Изработката на Плановете за управление на риска от наводнения се финансира по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., и е на обща стойност 13 200 000 лв., от които 85% или 11 220 000 лв., предоставени като безвъзмездна финансова памощ от Кохезионния фонд на Европейския съюз.

Бенефициент по проекта е Дирекция „Управление на водите“ в МОСВ, а партьори са четирите басейнови дирекции за управление на водите.

Срокът за изпълнение на проекта е до края на м. март 2022 г.

В официалната церемония по стартиране изпълнението на дейностите по проекта в Благоевград освен експерти от Дирекция „Управление на водите“ и представители на Басейнова дирекция „Дунавски регион“, в събитието са поканени за участие и представители на: общинските и областните администрации, РД „Пожарна безопасност и защита на населението“,  РЗИ, от местните клонове на „Напоителни системи“, регионални структури на МЗХГ и др.

 

 

Прочетете също:

Децата до 14 години ще пътуват с безплатни карти в градския транспорт

От 1 февруари децата до 14 навършени години в Плевен вече ще пътуват безплатно по ...