Начало / Образование / ГПЧЕ – Плевен ще е домакин на международна среща

ГПЧЕ – Плевен ще е домакин на международна среща

ГПЧЕ –  Плевен ще е домакин другата седмица на международна среща, съобщават от учебното заведение. Срещата е свързана с реализирането на проекта „Водата е живот – нека я запазим!“ по програма Еразъм +.
Проектът е в рамките на ключова дейност „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики” (КД 2), Стратегическо партньорство между училища. Той включва пет държави и ще бъдат осъществени пет мобилности. Преди мобилността всеки партньор прави проучване и подготвя презентация относно източниците на питейна вода в региона си, потенциални замърсители и застрашени видове, както и за локалната и национална политика за опазване на чистотата на питейната вода. Особено внимание ще се обърне на проследяване на количествата на микрочастици от медикаменти и козметични продукти в питейната вода, като наличието им ще се докаже чрез лабораторни проби. Освен това ще се проведат проучвания чрез анкети относно консумацията на вода в домакинствата и възможности за намаляване на потреблението. Освен това всеки партньор ще изготви кратка културна справка за региона си, с която ще запознае останалите по време на мобилностите. След всяка мобилност ще се изготви електронна брошура с резултати, с която ще бъдат запознати учениците, техните семейства и обществеността.
Партньори по проекта на ГПЧЕ – Плевен са училища от Франция, Италия, Германия и Швеция. Броят на участниците по време на срещата в град Плевен е 35 ученици и учители.

Прочетете също:

Определиха цени за продажба на 10 общински жилища в Плевен

Общинският съвет на Плевен разгледа и утвърди списък на общински жилища от фонд „Жилища за ...