Начало / Здравеопазване / 72 лица с репродуктивни проблеми от община Плевен ще получат финансова помощ   

72 лица с репродуктивни проблеми от община Плевен ще получат финансова помощ   

Комисията за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на община Плевен е одобрила общо 72 заявления на кандидатстващи през 2020 година. Заявленията са разгледани в рамките на 7 заседания на комисията. Отказите за периода са само 3 – на заявители, които не отговарят на критериите за подпомагане, показва справка с протоколите от заседанията.

Средствата за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми в община Плевен се планират ежегодно в общинския бюджет. Подпомагането е по правила, приети от Общинския съвет. Средствата са в размер до 500 лв. на заявител и се предоставят за извършване на необходимите изследвания, предшестващи инвитро процедурите. Заявителите подават документи в Центъра за административно обслужване на граждани /пл. „Възраждане“ 4/.

Всички постъпили заявления се разглеждат от комисията, утвърдена отново с решение на Общински съвет – Плевен. За настоящия мандат съставът й включва 7 общински съветници – членове на ПК по „Здравеопазване и социална политика“ /доц. д-р Евгения Бързашка, д-р Йордан Георгиев, Димитър Карамфилов, Васил Петков, Георги Славов, Юлиян Йовков и Моника Чочева, която влиза в тази комисия на мястото на колегата си Илиян Йончев/, 3 представители на общинска администрация /д-р Елза Пачева – началник отдел „Здравеопазване и социални дейности“, Евгени Генов – директор дирекция „ФСД“, Драгомир Стойчев – юрист/ и акушер-гинеколог. Председател на комисията е доц. д-р Евгения Бързашка.

Кандидатите за финансово подпомагане трябва да отговарят на следните критерии:

– Да са български граждани с постоянен и настоящ адрес на територията на община Плевен и за период не по-малко от една година от датата на кандидатстване;

– Да нямат родствена връзка по права линия и до четвърта степен по съребрена линия;

– Да не са поставени под запрещение;

– Наличие на репродуктивен проблем.

Въз основа на решението на комисията, кметът на Община Плевен, в 7-дневен срок от получаването на протокола от заседанието, издава удостоверение за финансово подпомагане на заявителя. Той от своя срана представя издаденото удостоверение в посочено в него лечебно заведение. Правото за финансово подпомагане се погасява, ако след изтичане на едномесечен срок от издаване на удостоверението, същото не е потърсено и заявителят може да кандидатства отново за финансиране по реда на приетите правила.

Справка за одобрени заявления по години:

2017 г. – 49 одобрени заявления;

2018 г. – 61 одобрени заявления;

2019 г. – 61 одобрени заявления;

2020 г. – 72 одобрени заявления. Това е първата година от новия мандат на Общинския съвет. Комисията за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми започна прием на заявления в края на м. март 2020 г., веднага след определяне на състава й с решение на Общинския съвет.

Прочетете също:

Започва първата за годината обработка срещу кърлежи и бълхи

Третиране на тревни площи срещу кърлежи (дезакаризация) и бълхи (дезинсекция) ще се извърши при благоприятни ...