Начало / Общество / 61 семейства без детски заради отсъствия на децата им от училище

61 семейства без детски заради отсъствия на децата им от училище

61 са санкционираните семейства с отнемане за месец на добавките за дете през юни от Регионална дирекция „Социално подпомагане” – Плевен. Причината са допуснати пет и повече неизвинени отсъствия в рамките на месеца от общо 64 ученици.

За същия период социално подпомагане за деца са получили 19 401 семейства, като изплатената сума е в размер на 1 887 538 лева. От тях са изплатени детски добавки на 16 678 семейства на обща стойност 1 213 745 лева. В натура своите добавки са получили 109 семейства, като стойността е 4 633 лева.

Три са били през юни изплатените помощи за първокласник, като тяхната стойност е 750 лева.

През месец юни са подпомогнати общо 1875 лица и семейства по други членове на закона на обща стойност 157 826 лева. От тях в подтрудоспособна възраст са 7 лица, в трудоспособна възраст – 1720 лица, а в надтрудоспособна възраст – 148 лица. От тях подпомогнатите лица с увреждания са 86 на брой. Хората с увреждания, които са получили помощи, са 26 357.

Прочетете също:

Предстои избор на превозвачи по четири автобусни линии от квотата на Община Плевен

Да бъде обявена обществена поръчка за превоз на пътници по автобусни линии от републиканската, областната ...