Акценти
Начало / Общество / 35 точки включва дневният ред на утрешното заседание на местния парламент

35 точки включва дневният ред на утрешното заседание на местния парламент

Общо 35 точки, три от които питания от общински съветник, включва предварителният дневен ред на Общински съвет – Плевен, за заседанието тази седмица. Сесията е утре – 29 август /четвъртък/, от 09.00 ч. в Конферентната зала на сграда „Гена Димитрова“.

Първите две точки на вниманието на съветниците са предложения за изменения в две от общинските наредби – Наредба №26 за управлението и ползването на горски територии – общинска собственост и в Наредба №33 за финансовото подпомагане на спортните клубове в общината. Трета точка е преразглеждане на решението от юли тази година, с което бе прекратена дейността на общинския Дентален център и за същия бе открита процедура за ликвидация.

Предложение за изменение на Инвестиционната програма на Община Плевен за 2019 г., е под номер 5 в дневния ред на сесията този месец. По различни причини е необходимо извършване на вътрешни компенсирани промени между обекти от програмата.

Общински съвет – Плевен, ще разгледа предложение и за осигуряване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината за Общинския футболен клуб „Спартак Плевен“. С Решение от 31.01.2019 г. на ОбС – Плевен, е приет сборният бюджет на Община Плевен за 2019 г. в размер на 103 012 525 лв. В същото решение са определени и 540 000 лв. годишни средства за група „Физическа култура и спорт“, в това число за ОФК „Спартак Плевен“ – 100 000 лв. След участие в Трета Северозападна аматъорска футболна лига и успешно завършване на Сезон 2018/2019 г., отборът на ОФК „Спартак Плевен“ се класира първи и придоби правото да участва в новото футболно първенство, Сезон 2019/2020 г. във Втора професионална футболна група. Това изисква и повече финансови средства, е записано в мотивите на предложението.

На сесията през август влизат два отчета, свързани с общинския бюджет – отчет за изпълнение на бюджета на Община Плевен за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г. и информация за изпълнението на общинския бюджет, сметките за средства от Европейския съюз и основните показатели за шестмесечието на 2019 г.

Други две точки касаят общинските училища. Съветниците ще гласуват предложения ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Търнене, и ОУ „Антон Страшимиров” – с. Бохот, да бъдат включени в Списъка на средищните в Република България през учебната 2019/2020 г. И двете учебни заведения бяха в списъка и през изтеклата учебна година.

Предложение за възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии София – Плевен и Плевен – Бъркач от Републиканската и Областната транспортни схеми, от квотата на Община Плевен е под номер 12 в предварителния дневен ред.

Последни три точки в дневния ред са питания от общинския съветник Бойко Тодоров. Въпросите са за: гражданските договори, сключени от Община Плевен за последните три години; за разходите за засаждане на цветя, коситбени мероприятия и резитба на дървета от 2016 г. до края на юни 2019г.; за евентуалните инвестиционни намерения за изграждане на предприятие за оползотворяване на технологичен отпадък от процеси на рециклиране на акумулаторни батерии. И за трите въпроса искането е за писмен отговор.

Прочетете също:

Община Плевен подписа с МРРБ споразумения за финансиране на три инфраструктурни проекта

Кметът на Община Плевен д-р Валентин Христов подписа с Министерството на регионалното развитие и благоустройството ...