Акценти
Начало / Общество / 22 май – Международен ден на биологичното разнообразие

22 май – Международен ден на биологичното разнообразие

На 22 май се отбелязва Международние ден на биологичното разнообразие с цел повишаване на информираността за проблемите и заплахите към биоразнообразието и за осигуряване на подкрепа за неговото опазване и съхранение. Празникът се чества от 1993 г., когато влиза в сила Конвенцията за биологичното разнообразие.

Биологичното разнообразие е термин, с който се обозначава разнообразието от екосистеми (природен капитал), биологични видове и родове в света или в определено местообитание.

В Европа човешката дейност моделира биологичното разнообразие още от появата на земеделието и животновъдството, отпреди повече от 5 000 години. Земеделската и индустриалната революция от последните 150 години обаче водят до драматични и ускоряващи се промени, свързани със земеползването, интензификацията на селското стопанство, урбанизацията и изоставянето на земи. Това от своя страна води до отмирането на редица практики (напр. традиционните земеделски методи), които спомагат за поддържането на богато биологично разнообразие на естествената среда.

България е една от най-богатите по биоразнообразие в Европа. В много случаи българската природа предлага последно убежище за много растителни и животински видове на континента, което прави България един от последните оазиси на дивата природа в Европа.

Прочетете също:

Община Плевен подписа с МРРБ споразумения за финансиране на три инфраструктурни проекта

Кметът на Община Плевен д-р Валентин Христов подписа с Министерството на регионалното развитие и благоустройството ...