Акценти
Начало / Икономика / 103 фирми от област Плевен получават безвъзмездна подкрепа за справяне с пандемията

103 фирми от област Плевен получават безвъзмездна подкрепа за справяне с пандемията

До края на юли 103 микро и малки предприятия от област Плевен са подписали договори за безвъзмездна финансова подкрепа на обща стойност 859 382.44 лв. от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

От 257 микро и малки предприятия в Северозападна България, сключили до края на юли договори за безвъзмездна финансова подкрепа за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, 103 развиват своята дейност в област Плевен. Те получават общо 859 382.44 лв. от Оперативна програма „Иновации и курентоспособност“.

68 от фирмите са подпомогнати с максималния размер от 10 хиляди лева, а три фирми – с минималния грант от 3 хиляди лв. Помощта е определена според декларираните нетни приходи от продажби през 2019 г., като кандидатите трябваше да докажат спад от поне 20% в оборота през месец април т. г. спрямо средния месечен оборот за миналата година.

Одобрените фирми работят в различни икономически сектори – предпечатна подготовка и рекламна дейност, строителство, производство на опаковки, търговия със строителни материали и бои, счетоводни кантори, агенция за недвижими имоти, практики по дентална медицина, центрове за обучение, фризьорски и козметични услуги, туристическа, авторемонтна, спедиторска и превозна дейност.

89 от фирмите са от град Плевен, останалите 14 са от Белене (4), Бреница, Въбел, Кнежа, Левски, Никопол, Пордим, Славяново, Староселци и Червен бряг (2).

Средствата могат да бъдат използвани за закупуване на суровини, материали и консумативи, за покриване на режийни разходи и на други външни услуги, за възнаграждения на персонала и за осигурителните и здравните вноски за сметка на работодателя. Целта е да се преодолеят евентуалният недостиг на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Оценката на всички подадени проектни предложения все още не е приключила. Резултатите се съобщават периодично по оценителни сесии на сайта на Оперативната програма (opic.bg), а информация за подписаните договори може да бъде намерена в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН) 2020.

До 24 август 2020 г. за безвъзмездно подпомагане могат да кандидатстват средните предприятия.

Прочетете също:

За 50-ти път в Плевен ще се проведе  лекоатлетическата щафета и крос „Обиколка на Военноисторическите музеи“

Юбилейното 50-о издание на лекоатлетическа щафета и крос „Обиколка на Военноисторическите музеи“ ще се проведе ...