Начало / Икономика / Удължиха срока за усвояване на кредита за ремонт на пл. „Свобода“ и Автогара Плевен 

Удължиха срока за усвояване на кредита за ремонт на пл. „Свобода“ и Автогара Плевен 

Срокът за усвояване на дългосрочния кредит от Регионалния фонд за градско развитие, с който предстои да бъдат ремонтирани пл. „Свобода“, пешеходната ул. „Васил Левски“ и Автогара Плевен, се удължава от 12 на 24 месеца. Общински съвет – Плевен, прие решението на днешното си заседание с гласовете на 33 от общинските съветници.

Със свое решение от 20.12.2018 г. Общинският съвет даде съгласието си Община Плевен да обезпечи финансирането на проекти, чрез поемане на дългосрочен дълг под формата на заем от Регионалния фонд за градско развитие и Експресбанк АД като съфинансираща институция, в максимален размер на не повече от 4 845 000 лв. Средствата са за основен ремонт на два обекта – пл. „Свобода“ и пешеходната ул. „Васил Левски“ /от пл. „Свобода“ до пл. „Стефан Стамболов“/ на стойност не повече от 2 945 000/ и за ремонт на сградата на Автогара Плевен и автобусните сектори /на стойност не повече от 1 900 000 лв./.

За първия обект е изготвена документация за избор на изпълнител, съгласно изискванията на ЗОП и същата е обявена на 27.05.2019 г. Срокът, посочен в обществената поръчка за изпълнение на строително-монтажните дейности, е в диапазона от 150 дни до не повече от 300 дни. Срокът за подаване на оферти, заявления за участие в обществената поръчката е съответно с дата 01.07.2019 г. Времето за работа на комисията при максимално натоварване и спазване на изискванията на ЗОП е в рамките на приблизително 45 – 50 дни. Необходимото технологично време за сключване на договор с избрания изпълнител, чийто избор е постановен с решението, е в рамките на 30 дни.

За ремонта на Автогара Плевен има изготвен инвестиционен проект, който в момента е на етап съгласуване с експлоатационните дружества, изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите и изготвяне на оценката за съответствие по ЗУТ, както и издаване на разрешение за строеж. Необходимото време за извършване на изброените дейности е около 60 дни. В допълнение времето, необходимо за избор на изпълнител на дейностите по реда на ЗОП и същинското изпълнение на строително-монтажните работи, е от 12 до 16 месеца.

Отчитайки факта, че процедурите по ЗОП могат да бъдат обжалвани от участниците в процеса, би могло да се постави под риск усвояването на кредита. В тази връзка е изпратено писмо до изпълнителния директор на „Регионален фонд за градско развитие“ АД за възможността да бъде удължен срока за усвояване на кредита, в отговор на което Фондът е дал съгласие за промяна на срока за усвояване на кредита от 12 на 24 месеца.

В останалата си част решението за кредита, прието от Общински съвет – Плевен, остава непроменено.

Прочетете също:

Започва първата за годината обработка срещу кърлежи и бълхи

Третиране на тревни площи срещу кърлежи (дезакаризация) и бълхи (дезинсекция) ще се извърши при благоприятни ...