Акценти
Начало / Икономика / Удължават концесионният договор за находище „Долни Луковит-запад“, област Плевен

Удължават концесионният договор за находище „Долни Луковит-запад“, област Плевен

С 16 години ще бъде удължен концесионният договор за находище „Долни Луковит – ­запад“, разположено на територията на община Кнежа, област Плевен. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание, приемайки исканата от концесионера – ,,Проучване и добив на нефт и газ“ АД, гр. София, промяна. От дружеството мотивират искането си с наличието на оставащи запаси в находището, които биха останали неиззети.

Концесионният договор за находище „Долни Луковит-запад“ е сключен през 2003 г. и влиза в сила от 13 август 2003 г. Находището е разположено на територията на община Долни Дъбник, област Плевен, като от него се добива суров нефт.

С днешното решение на МС се предвижда и отправяне на предложение до концесионера за промяна на някои от клаузите на концесионния договор. Става въпрос за отношенията, свързани с предоставянето на банкова гаранция за всяка година от срока на концесията. До момента исканата банкова гаранция покриваше 50% от паричните задължения на концесионера. След измененията тя ще се отнася 100% за всички (не само за паричните) задължения, свързани с изпълнението на концесионния договор. След въвеждането на по-широк обхват на банковата гаранция, вноските за рекултивация също ще бъдат финансово обезпечени с нея.

С днешното си решение Министерският съвет оправомощи министъра на енергетиката в едномесечен срок да сключи със страните допълнително споразумение за удължаване на срока на предоставената концесия за добив на подземни богатства.

 

 

Прочетете също:

За 50-ти път в Плевен ще се проведе  лекоатлетическата щафета и крос „Обиколка на Военноисторическите музеи“

Юбилейното 50-о издание на лекоатлетическа щафета и крос „Обиколка на Военноисторическите музеи“ ще се проведе ...