Начало / Общество / Тест на сирените за ранно предупреждение в Плевен на 1 октомври 2019 година от 11:00 часа

Тест на сирените за ранно предупреждение в Плевен на 1 октомври 2019 година от 11:00 часа

Тестването на сирените се прави два пъти годишно, съобщиха от полицията. Утре, 1 октомври в Плевен за няколко минути ще се проведе тест – проверка на техническото състояние на сирените. Това е в изпълнение на чл.37, ал.1 от „Наредба за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност”, приета с ПМС №48 от 01.03.2012г., обн. ДВ бр.20 от 09.03.2012г., изм. и доп. ДВ бр.61 от 02.08.2019г. Тестът ще се проведе чрез реално задействане на крайните акустични устройства (сирени) със сигнали определени в наредбата.

Прочетете също:

Високи отличия за деца от арт школа „Колорит“ от национален конкурс в Свищов

Деца от арт школа „Колорит“ спечелиха  най-високите отличия на 19-я Национален конкурс – изложба за ...