Акценти
Начало / Общество / Тази седмица тече полицейска операция за ограничаване на пътнотранспортния травматизъм

Тази седмица тече полицейска операция за ограничаване на пътнотранспортния травматизъм

С цел ограничаване на пътнотранспортния травматизъм с деца – водачи на велосипеди и тротинетки, и пешеходци, се провежда специализирана полицейска операция, която ще продължи до 25 юни 2020 г.

Акценти на акцията са: недопускане пресичането на пешеходци на платното за движение на нерагламентирани за това места и/или при забранителен сигнал на светофарната уредба; недопускане управлението на мотопеди и други видове превозни средства, за които се изисква правоспособност съгласно Закона за движение по пътищата. Спрямо водачите на пътни превозни средства ще бъде осъществен контрол за недопускане отнемането на предимство на пешеходци; управление на МПС без ползването на обезопасителен колан/система, съответно предпазна каска; превоз на пътници, които са без поставени обезопасителни колани/ системи, предпазни каски, с акцент върху законовите изисквания за превоз на деца.

Недопускане управлението на двуколесни ППС в нарушение на разпоредбите на Закона за движение по пътищата. Ще се акцентира върху това колоездачите да се движат само по определените за тях алеи или ленти, където има такива. Ще се следи дДа не се допуска движението на колоездачи по площите, предназначени само за пешеходци, с изключение на регламентираните в закона случаи.

Ще се взима отношение при установени случаи на неизползване на светлоотразителна жилетка от водач на велосипед при управлението му извън населените места, през тъмната част на денонощието и при намалена видимост /чл.80, т.1/, както и при управление на технически неизправни велосипеди. /чл.79 от Закона за движение по пътищата/.

При установяване на нарушения на закона, Кодекса за застраховането или друг нормативен документ ще се взима отношение в съответствие правомощията на контролния орган. По отношение на малолетните и ненавършилите 16 години непълнолетни нарушители отношение ще се взима по реда на чл.26, ал.3 от Закона за административните нарушения и наказания.

Прочетете също:

Община Плевен проучва възможността да се ползва непитейна вода за захранване на Каскадата

Ръководството на местната администрация в Плевен възложи проучване на възможността за захранване на Водната каскада ...