Начало / Икономика / С дронове ще бъдат решавани специфични задачи в селското и горското стопанство

С дронове ще бъдат решавани специфични задачи в селското и горското стопанство

Проекти, свързани с използването на дронове за по-добро решаване на различни специфични задачи в областта на селското и горското стопанство, бяха обсъдени на среща на учени от институтите на Селскостопанска академия с преподаватели от Висшето военновъздушно училище „Г. Бенковски“. Участниците  са конкретизирали намерения за бъдещо сътрудничество в търсене и прилагане на иновативни решения, които могат да подпомогнат развитието на Северозападния регион.

Срещата е част от Регионалния форум „Развитието на зелените региони и индустриите за здравословен живот“, който се проведе в Плевен. Инициатори на форума са  Северозападният иновационен център „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии“ и Областният управител на Плевен- Иван Янчев.

Зелените региони – фокус на регионален форум в Плевен

По време на събитието учените от Селскостопанска академия привлякоха вниманието на обществеността с актуални проблеми, но и със значими проектни перспективи за развитието на Плевен и региона. Изключителен интерес предизвика презентацията на професор д-р Наталия Георгиева – научен секретар на Иновационния център, която представи част от комплекса от проекти за изграждането Северозападния междууниверситетски кампус и технологичен парк в Плевен, с акцент на специализираните звена в сферата на аграрните науки, биотехнологиите, биоразнообразието, биоресурсите и опазването на околната среда. Професор Георгиева благодари и на участващите във форума партньори от Университета по хранителни технологии – Пловдив, от Биологическия факултет на Софийски университет и Института по инженерна химия на БАН. Форумът насочи вниманието към необходимите реформи в науката и висшето образование, в контекст на възможностите и постиженията на дългогодишната дейност на четирите института на Селскостопанска академия в региона, участващи във форума: Института по лозарство и винарство и Института по фуражните култури в Плевен, Института по царевицата – Кнежа и Института по планинско животновъдство и земеделие – Троян, които се предвижда да станат ядра на иновативни регионални клъстери.

Логичен завършък на богатия с конструктивни срещи и партньорства ден беше отчетното събрание на Северозападния иновационен център „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии“, на което се обсъдиха стратегическите перспективи и конкретните задачи за участието на иновационния център в процеса на подготовка на комплекса от проекти за изграждането на Северозападен междууниверситетски кампус и технологичен парк в Плевен. Предпоставка за разширяване на научноизследователския иновативен капацитет на сдружението е изборът за членове на експертния научен съвет на: проф. д-р Наталия Георгиева, проф. д.н. инж. Александър Георгиев, проф. д-р Ивелина Николова, доц. д-р Димитър Димитров и доц. д-р Валентин Косев.

 

Прочетете също:

Прокуратурата в  Плевен ръководи разследване за убийство на жена от съпруга ѝ

Окръжна прокуратура – Плевен ръководи разследването по досъдебно производство за убийството на Д.М. на 42 ...