Акценти
Начало / Образование / Съветниците ще решават за закриването на Междуучлищния център в Плевен

Съветниците ще решават за закриването на Междуучлищния център в Плевен

Предложение за закриване на Междуучилищния център за трудово-политехническо обучение  (МУЦТПО) ще бъде внесено на предстоящата на 25 август сесия на Общински съвет Плевен. Причината са промени в Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), според които Междуучилищният център не може да продължи да съществува в този си вид.

Основната дейност на МУЦТПО се изразява в обучение на ученици 5-8 клас по предметите .”Домашна техника и икономика” и „Технологии”, които са задължителни учебни часове от Учебния план. За целта има оборудвани кабинети в съответните училища, от които са учениците. Освен задължителна подготовка в МУЦТПО се осъществява и обучение по свободно избираема подготовка в горен курс 9-12 клас, по следните направления – малък и среден бизнес, фризьорство и готварство. Учениците от 9-12 клас са от училищата на територията на Плевен.

Процесът на обучение се извършва на следния принцип : учителите, чиито работодател е директорът на МУЦТПО, с месторабота – МУЦТПО, провеждат обучението в 9 училища от града, където се намират и кабинетите. В останалите 5 училища обучението по „Бит и техника” се обезпечава от самите тях.

Съгласно ЗПУО учебният план обхваща три раздела: задължителни учебни часове, избираеми учебни часове и факултативни учебни часове. Като в задължителните учебни часове се придобива общообразователна подготовка. С промените в ЗПУО  предметът „Бит и техника”, който вече е „Предприемачество и технологии”,  е в раздела за задължителни учебни часове, които се изучават в училище.

С влизане в сила на ЗПУО, считано от 01.08.2016 г., става ясно, че от новата учебна година предметът „Предприемачество и технологии” не може да се изучава извън училище и дейността с преподаването му не може да се изпълнява от преподавателите в МУЦТПО, се посочва в преложението.

Промените в ЗПУО дават възможност МУЦТПО като извънучилищно звено да стане Център за подкрепа за личностно развитие, но при определени изисквания:  развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта; кариерно ориентиране и консултиране; превантивна, диагностична, рехабилитационна, корекционна и ресоциализираща работа с деца и ученици; ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности; педагогическа и психологическа подкрепа; прилагане на програми за подкрепа и обучение за семействата на децата и учениците с увреждания.

Настоящата дейност на МУЦТПО и квалификацията на педагогическите специалисти не отговаря на нито една от посочените дейности за преобразуването му в такъв център.

Затова на предстоящата сесия кметът Георг Спартански ще внесе предложение за закриване на Междуучилищния център за трудово-политехническо обучение, считано от 1 октомври тази година.

Прочетете също:

За 50-ти път в Плевен ще се проведе  лекоатлетическата щафета и крос „Обиколка на Военноисторическите музеи“

Юбилейното 50-о издание на лекоатлетическа щафета и крос „Обиколка на Военноисторическите музеи“ ще се проведе ...