Начало / Общество / Съветниците в Левски несъгласни за изграждане на инсталация за изгаряне на отпадъци до с. Върбовка

Съветниците в Левски несъгласни за изграждане на инсталация за изгаряне на отпадъци до с. Върбовка

С декларация Общинският съвет в Левски изрази несъгласието си  от изграждането на инсталация за изгаряне на отпадъци до с. Върбовка,общ.Павликени, което е в близост до община Левски.

В мотивите за това се посочва: „По отношение на местоположението на инвестиционното предложение/ ИП/. Спрямо Община Левски, имотите отстоят на около 8 км. североизточно от с. Градище (землищна граница със с. Върбовка), на около 12 км. северно от град Левски и на около 10 км. северозападно от с. Асеновци. Независимо от факта, че местоположението на ИП попада в административните граници на Община Павликени, по смисъла на чл.95, ал.1 и ал.3 от ЗООС, подлагайки на тълкуване процесуалния субект от ЗООС – „засегната общественост“, то Община Левски е именно такава „заинтересована страна“, заради близкото отстояние и граничните земеделски площи.

Община Левски, в това число и останалите съседни общини, които граничат с ИП – Летница и Сухиндол са предимно земеделски райони (както и община Павликени), като традиционния поминък е свързан с земеделие и животновъдство и производни производства към този отрасъл. Районът не е индустриален и в този смисъл последствията от екологичен и агроекологичен характер, или въздействията от реализацията на ИП биха били негативни.

За нуждите на инвестиционното предложение ще се използва съществуващата пътна инфраструктура. Т.е голяма част от достъпа към Обекта е ще е пътната мрежа, преминаваща през населени места от Община Левски. Това значително ще увеличи тежкотоварния трафик, преминаващ през селата и град Левски, което ще създаде сериозен дискомфорт за населението на община Левски, от гледна точка на шум, прах и отработени газове от автомобилите.

В енергийната централа към цеха за производство на каменна вата ще се използва RDF/модифицирани гориво от отпадъци/

Възложителят ни уверява, че ще се използва стандартизиран отпадък единствено и само с национален произход, като предвижда, че всички РСУО на територията на страната ще са потенциални доставчици на модифицирано твърдо гориво. За Регион – Левски/Никопол, в който влизат Общините Никопол, Белене, Левски, Свищов и Павликени, в ДОВОС са изчислени 4493 т/год. RDF. Общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците Левски/Никопол не е запознато с ИП и не е поискано неговото съгласие, респективно не е запознат и Общински съвет Левски и не е постъпвало предложение за модернизация на МБТ-инсталацията в РСУО-Санадиново. Общински съвет-Левски прие Общинска програма за управление на отпадъците на територията на Община Левски за новия програмен период 2021-2028, която е разработена в унисон с целите и приоритетите на НПУО 2021-2028, в която отсъства енергийно оползотворяване на отпадъци.

Общински съвет – Левски не приема в близост до територията на Община Левски осъществяването на процес по изгаряне на отпадъци, било то и само модифицирано твърдо гориво, класифицирано съгласно Наредба №2 от 23 юли 2014г. за класификация на отпадъците като неопасен отпадък”.

 

 

 

 

 

Прочетете също:

Високи отличия за деца от арт школа „Колорит“ от национален конкурс в Свищов

Деца от арт школа „Колорит“ спечелиха  най-високите отличия на 19-я Национален конкурс – изложба за ...