Начало / Икономика / Служители на отдел „Инспекторат” описаха излезли от употреба автомобили в Плевен

Служители на отдел „Инспекторат” описаха излезли от употреба автомобили в Плевен

Служители от отдел „Инспекторат” към Дирекция „Обществен ред и сигурност” в Община Плевен описаха 46 излезли от употреба автомобили на територията на град Плевен. Проверките са извършени в периода от 02 до 30 март 2020 г. и са обхванали както пространствата пред и около жилищните блокове, така и улиците, съобщават от Общината. Изготвен е списък на автомобилите, след което започна процедура по уведомяване на собствениците им. Ако те не ги премахнат доброволно в указания законов срок, старите МПС-та ще бъдат принудително репатрирани на специално отредена площадка. Срокът за съхранение там е 14-дневен съгласно решение на Общинския съвет, след изтичането му автомобилите ще бъдат предавани за скрап.

Според разписаното в чл. 35 от Наредба № 2 за опазване на околната среда в община Плевен, „забранява се съхраняването на излезлите от употреба МПС и ППС с неугледен външен вид и технически неизправности, замърсяващи околната среда на терени –общинска собственост: улици, булеварди, площади, тротоари, зелени площи и терени – Държавна собственост, както и извършването на търговска дейност”. В чл. 37. (1) е постановено „собственикът на МПС, на което не е заверен знакът за технически преглед съгласно чл. 32 д от Наредба № І-45 от 2000 г. за регистрацията и отчета на моторни превозни средства и ремаркетата, теглени от тях /ДВ, бр. 31 от 2000 г./ за повече от две години от определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата му изправност и което не се съхранява в имоти – частна собственост, е длъжен да го предаде на площадка за временно съхраняване или в център за разкомплектоване”.

Прочетете също:

Започва първата за годината обработка срещу кърлежи и бълхи

Третиране на тревни площи срещу кърлежи (дезакаризация) и бълхи (дезинсекция) ще се извърши при благоприятни ...