Начало / Икономика / След 2 часа дебати и редица предложения Бюджет 2022 на Плевен бе приет

След 2 часа дебати и редица предложения Бюджет 2022 на Плевен бе приет

С 32 гласа “за“, 8 „въздържал се“ и нито един „против“, Общинският съвет на Плевен прие сборния бюджет на Общината за 2022 година. Обсъждането на предложения проект влезе като първа точка в дневния ред на днешното заседание и продължи близо 2 часа, по време на които бяха направени редица предложения по внесения текст.

Общият размер на бюджета на Община Плевен за 2022 г. е 156 353 023 лв., в т.ч. приходи за „Държавни дейности” – 93 248 594 лв., и „Местни приходи” – 63 104 429 лв. На база приходите е формирана и разпределена и разходната част в същия размер. Разпределението на средствата по функции е както следва:

За функция „Образование“ планираните средства и тази година отново са най-много – общо 67 173 694 лв. От тях 63 870 629 лв. са за делегираните от държавата дейности, 959 965 лв. – за местни дейности, за дофинансиране на делегираните от държавата дейности с местни приходи – 2 343 100 лв.

За функция „Жилищно строителство, благоустройство и комунално стопанство и опазване на околната среда“ предвидените средства са 22 819 011 лв., в т.ч. 832 720 лв. за кметствата със самостоятелен бюджет. Функцията се финансира изцяло с местни приходи.

За „Икономически дейности и услуги“ финансирането е в размер на 9 686 961 лв. за местни дейности и преходен остатък за транспорт – държавни дейности.

За функция „Здравеопазване“ предвидената сума е 8 226 678 лв., в това число: за делегирани от държавата дейности 7 236 537 лв. по ЗДБРБ за 2022 г. и преходен остатък от 2021 г. – 386 141 лв., за местните дейности 104 000 лв. и за дофинансиране с местни приходи – 500 000 лв. С местни приходи е предвидено подпомагане на лица с репродуктивни и други здравни проблеми, както и подпомагане дейността на БАЛИЗ с 39 000 лв. и дофинансиране на държавни дейности с местни приходи 500 000 лв. за подпомагане разходите за издръжка в детските ясли.

За функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ са планирани 8 251 818 лв. – за делегирани от държавата дейности 6 682 818 лв. по ЗДБРБ за 2022 г. и преходен остатък от предходната година и за местните дейности – 1 569 000 лв.

За функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ заложените средства за 2022 г. са общо 7 415 307 лв. Сумата включва: за делегирани от държавата дейности – 4 101 573 лв., за дофинансиране на делегираните от държавата дейност с общински приходи – 233 394 лв., за местни дейности – 3 080 340 лв.

Функцията включва група „Физическа култура и спорт“ със заложените средства за годината в размер на 501 729 лв., от които 500 000 лв. – местна дейност и 1 729 лв. /преходен остатък/ – държавна дейност.

Тук влиза и група “Култура”, където са включени: издръжка за Общински хор „Гена Димитрова“ – 422 050 лв., за арт център Плевен – 88 000 лв. за 5 щ. бройки. Увеличена бе издръжка на Духовия оркестър с 26 щ. бройки – 378 000 лв., и на Северняшкия ансамбъл. За Културен календар предвиденото финансиране за 2022 г. е 316 000 лв.

 За функция „Отбрана и сигурност“ планираните средства са 1 628 986 лв. От тях 376 986 лв. са за делегираните от държавата дейности по ЗДБРБ за 2022 година, а 1′ 252 000 лв. – за местни дейности.

 

Група „Трансфери“

Предвидените финансови средства тази година за подпомагане дейността на ДКТ „Иван Радоев“ са 146 000 лв., като на практика се запазва нивото на финансиране от 2021 г. За подпомагане дейността на Плевенска филхармония заложените общински средства са 199 000 лв.

 

Капиталовите разходи с бюджетни средства:

Капиталовите разходи с бюджетни средства в Бюджет 2022 г. са общо 14 641 247 лв., в т.ч. за местни дейности – 11 137 070 лв., за държавни дейности – 3 504 177 лв. Освен с общински средства инвестиционни разходи се предвижда да бъдат финансирани и със средства от Европейския съюз – 12 634 280 лв. Сред обектите, включени в Инвестиционната програма на Общината за текущата година са: Ремонт на подпорна стена на ул. „Княз Борис I“; Проектиране на Общ устройствен план на община Плевен; Ремонт на противопожарната система на Панорама „Плевенска епопея 1877“; Разширение на гробищен парк „Чаира“; Основен ремонт на пешеходна зона от ДКТ „Иван Радоев“ до ул. „Полк. инж. Цветан Лазаров“; Изграждане на ОУ „Валери Петров“; Ремонт на зала „Спартак“; Ремонти на исторически обекти в Плевен; Изграждане на допълнително водоснабдяване в с. Горталово; Ремонт на улици в с. Бохот; Ремонт на канализация в с. Ясен; др. Пълният списък на обектите, видовете разходи и източниците на финансиране, е част от решението за Бюджет 2022.

 

Финансови средства за Кметствата в община Плевен:

Общинският съвет утвърди предложения Бюджет 2022 на Община Плевен, заедно с внесената от група съветници актуализация в частта за финансовите средства, предвидени за Кметствата в общината. Предвидените първоначално в проекта общо 5 708 240 лв. за гр. Славяново и 16-те села в общината, бяха увеличени единодушно с допълнителни 635 892 лв. за сметка на резерва. Увеличението е в резултат на проведена поредица от срещи между представители на местния парламент и кметовете на малките населени места и представените на тези срещи финансови разчети за недостиг на средствата за дейности по места.

 

Културен календар за 2022 г.:

Средствата за културни мероприятия в Културния календар на Община Плевен тази година са общо в размер на 316 600 лв. Календарът включва отново четири раздела, ката първият от тях е традиционни и протоколни прояви.

Вторият раздел е с културни събития с национално и международно значение. Сред заложените прояви са: Сцена под звездите – спектакъл на операта „Тоска“ /м. юни/; Съвместен концерт на Северняшкия ансамбъл за народни песни и танци „Иван Вълев“ с ДАНПТ „Филип Кутев“ /м. юни/; Провеждане на Международен куклен фестивал „Шарено петле“ /м. юли/; Международен есенен джаз фестивал /м. септември/; Национален хоров конкурс „маестро Иван Вълев“ /м. септември/; Международен фестивал на китарата – Плевен 2022 /м. юли – август/; Фестивал на анимационните филми – Плевен 2022 /м. август/; Национално турне на Васил Найденов, Любо Киров и група „Сигнал“ /м. юли/.

Раздел трети са съвместни проекти на Община Плевен с културни институти и различни обществени и творчески организации на проектен принцип. Предвидените средства тук са общо в размер на 30 000 лв.

 

Спорт:

Средствата в група „Физическа култура и спорт“ „местни дейности“ през 2022 г. включват:

за ДЮШ ОФК „Спартак – Плевен“ – 140 000 лв.;

за ДЮШ „Вихър“ – гр. Славяново – 60 000 лв.;

за ДЮШ ФК „Спартак 1919″ – 20 000 лв.;

за ДЮШ БК „Спартак – Пл.“ – 80 000 лв.;

За подпомагане спортните клубове, отговарящи на изискванията по общинската Наредба № 33 – 210 000 лв.;

За Ученически игри – 15 000 лв.;

Финансово осигуряване на класацията „Спортист на годината на Община Плевен“ – 2 000 лв.;

Финансово подпомагане на футболни клубове от малките населени места към Община Плевен: „Футболен клуб Ясен 2011“, с. Ясен – 1 000 лв.;

Футболен клуб „Бенковски“, с. Опанец – 1 000 лв.; „Футболен клуб – Чавдар“, с. Бръшляница – 1 000 лв.; „Футболен клуб „Космос 2004“, с. Гривица – 1 000 лв.; „Футболен клуб Динамо Бохот“, с. Бохот – 1 000 лв.; Маратон на приятелството – 10 000 лв.; За подпомагане на „Спортен клуб за хора със зрителни увреждания – гр. Плевен“ във връзка с провеждането на Национален турнир по спортен риболов за незрящи – 2 000 лв.

За „Спортен календар“ – 52 000 лв. Календарът включва: Волейболен турнир за Празника на Плевен 15 май; Детски футболен турнир за „Купа Плевен“; Кръг от националните детски серии по спускане с велосипеди /м. юни/; Международен турнир по борба „Освобождение; Масова спортна проява „Семейни игри“ /м. октомври/; Празник на здравето  и дълголетието; др.

Други акценти в Бюджет`2021

И тази година за първото родено дете през 2022 г. в община Плевен, на което родителите са пълнолетни граждани и с постоянен и настоящ адрес на територията на общината, ще се предоставят 600 лв. от общинския бюджет;

При навършване на 100-годишна възраст на жител ще се предоставят 500 лв. от общинския бюджет;

Кметът на Общината може да извършва разходи до 500 лв. за еднократни помощи на нуждаещи се жители от община Плевен;

За подпомагане дейността и за съвместни мероприятия с Община Плевен на други обществени организации са предвидени до 30 000 лв.;

За подпомагане на младежки инициативи и включването им в Календар за младежки дейности на Община Плевен заложеното финансиране е в размер до 10 000 лв. и Общински комитет „Васил Левски“ – 25 000 лв.;

За покриване стойността на картите за пътуване на Почетни и Заслужили граждани на Община Плевен по всички тролейбусни линии на „Тролейбусен транспорт“ – до 5 000 лв.;

За подпомагане участието в състезания на деца с изявени дарби, съгласно Правилник, приет от Общински съвет – Плевен – средствата в Бюджет 2022 са до 20 000 лв.

Прочетете също:

Община Плевен проверява сигнал за неприятна миризма в жк „Сторгозия“

Служителите на отдел „Екология“ при Община Плевен извършват проверка по сигнал за неприятна миризма, подаден ...