Акценти
Начало / Общество / Работна среща за перспективи за развитието на Плевен и региона проведе областният управител

Работна среща за перспективи за развитието на Плевен и региона проведе областният управител

Непосредствено след проведения в Плевен бизнес форум за ролята на иновациите за растежа на регионалната икономика, Областният управител на област Плевен Иван Янчев проведе ползотворна работна среща с представители на Инициативния комитет за подготовката на комплекса от проекти за подготовката и изграждането на Северозападен междууниверситетски кампус и технологичен парк в Плевен. В работната среща взе участие и народният представител от Плевенския избирателен район Иван Манев.

Представителите на инициативния комитет запознаха областния управител с развитието на процеса на подготовка на този междуинституционален комплекс от проекти, който предвижда изграждане в Плевен на нов тип образователна инфраструктура за обучение на студенти и научноиновационни лабораторни комплекси. Процесът за интеграция между науката и бизнеса чрез нови технологични решения в Плевен стартира още през 2020г. с учредяването на двата регионални иновационни центъра: Северозападен регионален иновационен център по мехатроника, с водещо участие на ВВВУ „Г.Бенковски“, с професионален ръководител доц. д-р инж. Даньо Лалов и Северозападния иновационен център „Индустрии за здравословен живот и биотехнологии“, с председател проф. д-р Иван Пачев, с водещо участие на плевенските институти на ССА: Института по лозарство и винарство и Института по фуражните култури. Двата регионални центъра получиха голяма подкрепа с участието както на представители на местната власт, така и на представители на бизнеса в региона.

Оперативният координатор на комплекса от проекти Валентина Тодорова, директор на Института за регионални изследвания и стратегии, посочи като ярко доказателство за необходимостта от реализацията на проекта проявената активност и подкрепа, с конкретни предложения за участие на учени и изследователи, на представители на научни институти и университети. Тя подчерта, че продължава да се разширява обхватът на членовете на тази комплексна инициатива, която на този етап включва 253-ма учени и изследователи, от които 128 академици, професори, доценти, доктори на науките и доктори; 122 преподаватели и учени от 39 научни институти на БАН и ССА, университети и висши училища, както и представители на 35 неправителствени организации, творчески съюзи и културни институти, както и много представители на местния бизнес.

Областният управител Иван Янчев изрази готовност за подкрепа на комплекса от проекти за подготовка и изграждане на Северозападен междууниверситетски кампус и технологичен парк в Плевен. Според него очертаните конкретни перспективи за практическа реализация на този нов тип образователна, научноизследователска и иновационна инфраструктура, на основата на междуинституционално сътрудничество и взаимодействие, разкриват реални възможности за развитие и утвърждаване на Плевен като иновативен научен център и за ускорено развитие на Северозападния регион, с център Плевен.

Участниците в работната среща обсъдиха интердисциплинарния и междуинституционален характер на комплекса от проекти, който изисква оптимално сътрудничество и координация на дейностите в процеса на развитие и етапна реализация на проектните идеи. Конкретизираха се параметрите за организация на предстоящи публични прояви в отделните тематични направления, с участие на представители на съответните министерства и национални агенции. На тях представителите на местната власт и бизнеса в региона ще имат възможност да се запознаят както с комплекса от проекти, така и с перспективите, които се очертават за регионалното развитие от новите оперативни програми и проекти от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Работната среща очерта поредица от практически действия за подготовката на Северозападния междууниверситетски кампус и технологичен парк, в условията на публичен граждански диалог, с участие на различните заинтересовани лица и организации, като предпоставка за превръщане на очертаните възможности за развитие на Плевен и региона в реалност.

 

Прочетете също:

Община Плевен подписа с МРРБ споразумения за финансиране на три инфраструктурни проекта

Кметът на Община Плевен д-р Валентин Христов подписа с Министерството на регионалното развитие и благоустройството ...