Акценти
Начало / Икономика / Промениха Инвестиционната програма на община Плевен заради икономии

Промениха Инвестиционната програма на община Плевен заради икономии

Общински съвет – Плевен прие промени в Инвестиционната програма на Община Плевен за текущата година. Решението е във връзка с реализирана икономия на финансови средства, предвидени за ремонт на две улици в града.

Инвестиционната програма на Община Плевен, разпределена по обекти и източници на финансиране, е утвърдена с Решение №877 от 26.04.2022 г. в рамките на Сборния бюджет на Общината. Обемът й е 14 716 247 лева, от които преходен остатък от целеви трансфери и субсидии – 5 932 051 лв., целева субсидия за капиталови разходи – 2 099 500 лв., и собствени бюджетни средства (в т.ч. инвестиционни кредити, др. преходни остатъци) – 6 684 696 лв.

Със средства от целевата субсидия за капиталови разходи е предвидено извършването на основен ремонт на ул. „Бургас“ – 175 670 лв., ул. „Родопи“ – 120 000 лв., и ул. „Кара Колю“ – 1 352 215 лв.. Ремонтът на първите две улици е завършен и изпълнението е както следва: ул. „Бургас“ – 173 105 лв., и ул. „Родопи“ – 107 425 лв. Реализираната икономия от 15 140 лв. с решение на Общинския съвет, може да се използва за финансиране на третия обект – ремонта на ул. „Кара Колю“.

С решение на Министерски съвет от 28 септември 2022 г., на общини в страната бяха отпуснати целево общо 406 374 769 лева за ремонт на общински пътища, улична и ВиК мрежа. Определените за Община Плевен средства в размер на 800 хил. лв. са насочени именно към ремонта на ул. „Кара Колю“. Ремонтът е разделен на два участъка с обща проектна стойност 2 255 066 лв., като вторият участък се планира да бъде ремонтиран през 2023 година.       .

Във връзка с гореизложеното Общинският съвет прие следните промени в годишната Инвестиционна програма на Общината:

  • Изменя обект „Основен ремонт на ул. „Бургас“, финансиран със средства от Целевата субсидия за капиталови разходи, както следва: било 175 670 лв., става 173 105 лв.;
  • Изменя обект „Основен ремонт на ул. „Родопи“, финансиран със средства от Целевата субсидия за капиталови разходи, както следва: било 120 000 лв., става 107 425 лв.;
  • Изменя обект „Основен ремонт на ул. „Кара Колю“, финансиран със средства от Целевата субсидия за капиталови разходи, както следва: било 1 367 355 лв., става 1 382 495 лв.

 

 

Прочетете също:

За 50-ти път в Плевен ще се проведе  лекоатлетическата щафета и крос „Обиколка на Военноисторическите музеи“

Юбилейното 50-о издание на лекоатлетическа щафета и крос „Обиколка на Военноисторическите музеи“ ще се проведе ...