Начало / Общество / Приета е кадастралната карта за землищата на Долни Дъбник и Горни Дъбник

Приета е кадастралната карта за землищата на Долни Дъбник и Горни Дъбник

Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Плевен, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за землищата на гр. Долни Дъбник и с. Горни Дъбник, общ. Долни Дъбник. В 30-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник”, бр. 8 от 28.01.2020г. заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Плевен.

Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Долни Дъбник и с. Горни Дъбник, общ. Долни Дъбник са изложени в сградата на Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Плевен, адрес: гр. Плевен, ул. „Ал. Стамболийски“ № 1, ет. 8 до 27.02.2020г. включително.

Желателно е заинтересуваните лица, които искат да направят справка за имотите си да представят  документи за собственост.

Справки и възражения могат да се правят и на www.kais.cadastre.bg

Прочетете също:

Община Плевен проверява сигнал за неприятна миризма в жк „Сторгозия“

Служителите на отдел „Екология“ при Община Плевен извършват проверка по сигнал за неприятна миризма, подаден ...