Начало / Икономика / Предстои избор на превозвачи по четири автобусни линии от квотата на Община Плевен

Предстои избор на превозвачи по четири автобусни линии от квотата на Община Плевен

Да бъде обявена обществена поръчка за превоз на пътници по автобусни линии от републиканската, областната и общинската транспортни схеми по 4 утвърдени маршрутни разписания от квотата на Община Плевен, реши Общинският съвет на Плевен. Линиите са „Плевен – Тетевен“, „Плевен – Рибен“, „Плевен – Славяново“ и „Плевен – Къртожабене“. Към момента и четирите се изпълняват и няма прекъсване на услугата за населението по места. За първите две, обаче, изтичат сключените договори с превозвачите, а другите две на този етап се обслужват по договор за спешна мярка.

Съгласно разпоредбите на Наредба №2 за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, издадена от министъра на транспорта и съобщенията, възлагането на услугата обществен превоз на пътници по автобусни линии се извършва след решение на общинския съвет. Срокът на договора за обществен превоз на пътници по автобусните линии „Плевен – Тетевен“ и „Плевен – Рибен“ изтича на 08.07.2024 г. Процедура по ЗОП следва да се проведе и за възлагане на автобусните линии „Плевен – Славяново“ и „Плевен – Къртожабене“, тъй като към момента те се изпълняват по договор за „спешна мярка“ /съгласно разрешение от 20.11.2023 г. на Областния управител за срок от 12 месеца, считано от 01.12.2023 г./.

Със  свое решение от днес, Общинският съвет на Плевен прие да бъде проведена обществена поръчка с предмет: ,,Обществен превоз на пътници по автобусни линии от между области, областна и общинска транспортни схеми, по утвърдени маршрутни разписания, от квотата на Община Плевен, по следните позиции:

  • Позиция 1: „Плевен – Славяново“, „Плевен – Къртожабене“;
  • Позиция 2: „Плевен – Тетевен“, „Плевен – Рибен“.

Съгласно Закона за обществените поръчки, максимално допустимият срок на договорите с избраните изпълнители е 5 години.

Прочетете също:

Децата до 14 години ще пътуват с безплатни карти в градския транспорт

От 1 февруари децата до 14 навършени години в Плевен вече ще пътуват безплатно по ...