Начало / Общество / Предлагат Клубовете на хора с увреждания и пенсионера да получат безвъзмездно за ползване общински имоти

Предлагат Клубовете на хора с увреждания и пенсионера да получат безвъзмездно за ползване общински имоти

редложение за актуализация списъка на Клубовете на хората с увреждания и пенсионера в селата в община Плевен и в гр. Славяново и предоставяне за безвъзмездно ползване на общински имоти за тази цел, влиза за обсъждане в комисии в Общинския съвет на Плевен. Обсъждането ще бъде в ПК по „Бюджет и финансова политика“ и в ПК по „Устройство на територията, екология, земеделие и гори“.

С решение на Общинския съвет от 2002 г. в селищата на общината са разкрити клубове за хората с увреждания и пенсионера (КХУП). Клубовете са местна дейност, финансирана от общинския бюджет – ежегодно с приемането на бюджета се утвърждава и щатната численост на организаторите в тях /по 0,5 щ.бр. за всеки един клуб/. През годините на някои места за клубове са предоставяни други помещения за ползване, а в други случаи кметовете на населените места са сключвали договори за наем с юридически лица за ползване на помещения, като за всички тези промени няма решения на Общинския съвет. Такива са случаите в селата Бохот, Върбица, Горталово и Тодорово. В тази връзка от всички кметове на населени места в общината е изискана актуална информация за клубовете на хората с увреждания и пенсионера по места. На база на получените данни е изготвен и актуализиран списък с клубовете в общината, който ще бъде представен на вниманието и на съветниците.

Прочетете също:

Предстои избор на превозвачи по четири автобусни линии от квотата на Община Плевен

Да бъде обявена обществена поръчка за превоз на пътници по автобусни линии от републиканската, областната ...