Начало / Общество / Отново поставят съдове за разделно събиране на отпадъци в Плевен

Отново поставят съдове за разделно събиране на отпадъци в Плевен

От днес започна поставянето на нови съдове за разделно събиране на отпадъци в Плевен. Те са на фирмата „Еко партнърс България” АД – София, с която Община Плевен е подписала договор на 25 януари тази година за срок от пет години. За новите контейнери  са предвидени общо 140 места. За разлика от предишната практика съдовете са два вида – жълт метален контейнер, тип „иглу”, с обем 1700 литра за събиране на хартиени, пластмасови и метални отпадъци от опаковки, и зелен метален контейнер, тип „иглу”, с обем 1700 литра за събиране на стъклени опаковки. Предимствата на двуконтейнерния модел са значителното облекчаване на домакинствата в разделното събиране и повишаване по този начин на събраните количества и заемането на по-малко пространство. Новите съдове с обяснителна маркировка с информация какво се изхвърля в тях се поставят до съществуващите контейнери за битови отпадъци.

Договорът между Община Плевен и „Еко партнърс България” АД – София е с предмет организиране на система за  разделно събиране, транспортиране и сепариране на отпадъци от опаковки /хартия, пластмаса, стъкло, метал/, образувани от домакинства и обслужващите ги учреждения и фирми в жилищни райони. „Еко партнърс България” АД е най-новата организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки на българския пазар, учредена през 2016 г. Компанията е акционерно дружество, което не разпределя печалба, а постъпилите средства се инвестират в изграждането и развитието на системи за разделно събиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки.

От създаването си до днес дружеството е изградило системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки в 14 общини на територията на страната, с общо обхванати в системи за разделно събиране над 740 000 жители, обслужвани от над 3200 броя съдове за разделно събиране с общ обем над 5 400 000 литра.

Прочетете също:

Предстои избор на превозвачи по четири автобусни линии от квотата на Община Плевен

Да бъде обявена обществена поръчка за превоз на пътници по автобусни линии от републиканската, областната ...