Акценти
Начало / Общество / Окръжен съд – Плевен: При четири от общо 10 заведени дела за домашно насилие през 2018 г. са наложени мерки за защита

Окръжен съд – Плевен: При четири от общо 10 заведени дела за домашно насилие през 2018 г. са наложени мерки за защита

През отминалата 2018 година в Окръжен съд – Плевен са постъпили 10 граждански дела, свързани с домашно насилие. Едно дело е останало нерешено от предходен период и също е разглеждано през отчетната 2018 година, съобщиха от пресцентъра на Окръжен съд – Плевен.

Приключените дела са 10 броя, като всички те са решени в тримесечен срок. Постановените решения са окончателни и не подлежат на обжалване.

Две от делата са прекратени, като едното е върнато на първоинстанционния съд, а другото е прекратено поради оттегляне на иска, уточняват от правораздавателната институтция.

Общо четири от делата са приключили с наложена мярка за защита от домашно насилие, като по три от тях е потвърдено решението на районния съд, а по едно дело решението на първоинстанционния съд е отменено и е постановена мярка за защита. При три от делата мерките за защита се отнасят и за деца.

Три дела са завършили без наложени мерки за защита от домашно насилие и така Окръжен съд – Плевен е потвърдил решението на районния съд. По едно от тези дела, решението на районния съд е изменено, като са отменени част от наложените марки за защита, тъй като Окръжния съд е преценил, че наложените такива са твърде драстични.

 

 

Прочетете също:

Община Плевен подписа с МРРБ споразумения за финансиране на три инфраструктурни проекта

Кметът на Община Плевен д-р Валентин Христов подписа с Министерството на регионалното развитие и благоустройството ...