Начало / Общество / Общински съвет – Плевен ще обсъди предложение за проект за ремонт на зала „Катя Попова“

Общински съвет – Плевен ще обсъди предложение за проект за ремонт на зала „Катя Попова“

Предложение за кандидатстване на Община Плевен с проект за обновяване, оборудване и прилагане на мерки за енергийна ефективност в зала „Катя Попова“ влиза за обсъждане в Общински съвет – Плевен. Проектът е по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г. и е на стойност 2 695 892,36 лв. е ДДС. Предложението ще бъде разгледано първо в две от постоянните комисии – по „Бюджет и финансова политика“ и по „Общинска собственост и инвестиционна политика“, след което и на заседанието на Общинския съвет, насрочено за 28 януари.

Съгласно насоките за кандидатстване, Община Плевен е в процес на подготовка на проектното предложение за залата чрез насочени инвестиции и интервенции за обновяване, обзавеждане, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и изграждане на достъпна архитектурна среда в т.ч. и асансьорна уредба. Посоченото има надграждащ ефект и добавена стойност на вече осъществени инвестиционни намерения, както и допълнително подобрява градската среда, се посочва в предложението до местния парламент. В него е записано още, че разработването на настоящия проект е свързано и с усвояването на неусвоен финансов ресурс в общинската Инвестиционна програма за социална инфраструктура.

Предвидената обща продължителност на проекта за зала „Катя Попова“ е 26 месеца, стойността е 2 695 892,36 лв. е ДДС. Предвижда се комбинирано финансиране от три финансови източника – с кредит от Регионалния фонд за градско развитие, с безвъзмездна финансова помощ по линия ОПРР 2014 – 2020 г. и със собствени средства на Община Плевен в размер на 0,23 % от общата сума. Срокът за внасяне на проектното предложение от Община Плевен при съответното решение за това на Общинския съвет е до 28 февруари 2021 г.

Прочетете също:

Община Плевен проверява сигнал за неприятна миризма в жк „Сторгозия“

Служителите на отдел „Екология“ при Община Плевен извършват проверка по сигнал за неприятна миризма, подаден ...