Акценти
Начало / Образование / Общински съвет – Плевен разреши изграждане на фотоволтаична система в СУ „Иван Вазов“

Общински съвет – Плевен разреши изграждане на фотоволтаична система в СУ „Иван Вазов“

Общински съвет – Плевен даде „зелена светлина“ за проектиране и изграждане на фотоволтаична електроцентрала върху покрива на съществуващи сгради на Средно училище „Иван Вазов“ в областния град.

Сградите и прилежащият имот са публична общинска собственост, предоставени са безвъзмездно за управление на училището, което налага съответно и даване на съгласие от Общинския съвет при реализация на инвестиционното намерение. Целта на изграждането на фотоволтаична централа е да бъде обезпечена част от необходимата ел. енергия за поддържане на оптимални условия и благоприятен микроклимат в сградите на учебното заведение. Предвидената инвестиция е обоснована с повишените цени на електроенергията и тенденцията за използване на ресурси от екологични и възобновяеми енергийни източници. Очакванията са фотоволтаичната система, при слънчево време, да достига максимална мощност от 160 kW.

„При положение че консумацията на климатичната система в училище е 100 kW, това означава, че с произведената енергия  ще се покрива голяма част от консумацията на ток. Слънчевото ни училище ще се радва на тази електрическа независимост, която със сигурност ще му се отплати през годините. В последно време въпросът за фотоволтаичната енергия е сред най-обсъжданите в областта на енергетиката. Причините – поставени веднъж, панелите използват безплатен източник на енергия – слънцето, а от своя страна те са лесни за поддръжка и имат дълъг живот. Не по-малко значеща е и екологичната полза от съоръжението“, посочват по повод проекта от СУ „Иван Вазов“, Плевен.

На днешното заседание съветниците подкрепиха с решения още две предложения, свързани с производството на ел.енергия от фотоволтаични системи. Местният парламент даде съгласие за изграждане на абонатни отклонения за присъединяване на фотоволтаични електроцентрали в две населени места в общината – село Пелишат и село Мечка. На основание Закона за енергетиката лицата, които изграждат или експлоатират енергийните обекти, имат право безвъзмездно да използват мостове, пътища, улици, тротоари и друга инфраструктура – публична собственост, с изключение на поземлени имоти в горски територии, за изграждане, прокарване, скачване, преминаване и поддържане на линейни енергийни обекти, като осигуряват техническата безопасност и предприемат мерки за недопускане на щети.

Прочетете също:

За 50-ти път в Плевен ще се проведе  лекоатлетическата щафета и крос „Обиколка на Военноисторическите музеи“

Юбилейното 50-о издание на лекоатлетическа щафета и крос „Обиколка на Военноисторическите музеи“ ще се проведе ...