Начало / Икономика / Общински съвет – Плевен даде съгласие Общината да кандидатства за възстановяване на средства, изразходвани за противоепидемични мерки

Общински съвет – Плевен даде съгласие Общината да кандидатства за възстановяване на средства, изразходвани за противоепидемични мерки

Община Плевен ще подготви заявление до Министерството на околната среда и водите /МОСВ/ за възстановяване на средства, изразходвани за прилагане на противоепидемични мерки срещу COVID-19 на обществени места. Съгласието за това даде единодушно Общинският съвет.

С писмо до Националното сдружение на общините МОСВ представи указания за възможността средства от отчисленията по Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ да се разходват от общините за мерки срещу COVID-19 съгласно промени в Закона за здравето. Условието е тези разходи да не надхвърлят 30 на сто от натрупаните суми от отчисления на съответната община. За издаване на решението за изразходването на средствата е необходимо дадената община да представи заявление в МОСВ, в което да посочи основанието и подробно описание на разходите.

Към 30.06.2020 г. Община Плевен е събрала от отчисления съответно 430 953 лв. по чл.60 и 9 405 306 лв. по чл.64 от ЗУО. За прилагане на противоепидемични мерки на обществени места за същия период изразходваните сума е 260 864 лв. Тя е за регулярна дезинфекция на обществени места и сгради, като сградата на Общината, Центъра за административно обслужване, помещенията на дирекция „Местни данъци и такси”, на „Гражданска регистрация и обредни дейности”, на Общинския социален патронаж, както и на Автогара Плевен, спирките на обществения транспорт. Част от разходите са за дезинфекцията на зали за провеждане на обществени мероприятия, осигуряване на дезинфекция на общински детски и учебни заведения и културни институции, както и за оборудване за безопасност като термокамери, защитни паравани, маски и ръкавици.

На основание на съответните законови възможности, Общинският съвет на Плевен даде съгласие Общината да подготви заявление до МОСВ за възстановяване на разходите, свързани с прилагане на противоепидемични мерки срещу COVID-19 на обществени места.

Прочетете също:

Прокуратурата в  Плевен ръководи разследване за убийство на жена от съпруга ѝ

Окръжна прокуратура – Плевен ръководи разследването по досъдебно производство за убийството на Д.М. на 42 ...