Начало / Икономика / Община Плевен подписа договор за финансова помощ  за ремонт на надлеза за жк „Сторгозия“

Община Плевен подписа договор за финансова помощ  за ремонт на надлеза за жк „Сторгозия“

Кметът на Община Плевен Георг Спартански е подписал договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проект „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен – етап 2”, финансиран по Процедура на директно предоставяне на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, съобщиха от общинската администрация.

Стойността на проекта възлиза на 3 974 424,43 лв.,  общата му продължителност е 30 месеца.

Настоящото проектно предложение е в изпълнение на одобрената Инвестиционна програма на Община Плевен, а в глобален план – на политиката за устойчиво градско развитие, и включва допустими мерки и дейности по инвестиционен приоритет „Градска среда“.  Предвидените строително-монтажни дейности включват ремонт на ул ,,Вит“ – от фирма „ИЗОБОР“ до кръстовището с ул. ,,Втора задгарова“ и улица „Северна“, в т. ч. пътен надлез за жк „Сторгозия“.

Предстои да бъдат реконструирани общо  21 689,00 кв. м, като строително-монтажните работи се заключават основно във възстановяването на съществуващата пътна и тротоарна настилка чрез полагане на нова асфалтова настилка на пътното платно; подмяна на всички бордюри и тротоарни настилки (асфалтобетонова тротоарна настилка); подмяна на съществуващото улично осветление с енергоспестяващи LED осветителни тела с мощност 40W, разположени на съществуващи стълбове за улично и/или парково осветление; създадена достъпна среда при кръстовища и пешеходни пътеки по улица ,,Вит“ и улица „Северна“.

Интервенциите на Пътния надлез за жк „Сторгозия“ са свързани с монтирането на нов стоманен парапет с височина 1,10 м и стоманена предпазна ограда със степен на задържане и зона на действие върху тротоарите; полагане на нова битумна хидроизолация в зоната на пътното платно, защитно (импрегниращо) покритие на тротоарни блокове, настилка от плътен асфалтобетон, защитна система срещу карбонизация по долната повърхност на връхната конструкция и ригелните конзоли; направа на нови дилатационни фуги; монтиране на нови отводнители по мостовото съоръжение.

Настоящото проектно предложение надгражда и доразвива изпълнените по проект „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен“ ремонтни дейности върху 30 броя обекти от урбанизираната територия на гр. Плевен.

Целите на проектното предложение са свързани с постигане на устойчива и екологична градска среда, предлагаща подобрено качество на живот и възможности за икономическо развитие – развитие на физическата и жизнена среда в града чрез повишаване на нейното техническо, естетическо и екологично качество, осигуряване на достъпност, в т. ч. за лица в неравностойно положение, устойчивост и безопасност.

В допълнение, проектът е фокусиран върху постигане на ресурсна ефективност, намаляване на вредното въздействие върху околната среда и климатичните промени, както и подобряване състоянието на прилежащата на урбанизираната територия на гр. Плевен линейна инфраструктура – улична мрежа за осигуряване на по-добра мобилност, транспортна свързаност, достъпност и логистика, в т.ч. превенция на пътни инциденти.

Прочетете също:

Децата до 14 години ще пътуват с безплатни карти в градския транспорт

От 1 февруари децата до 14 навършени години в Плевен вече ще пътуват безплатно по ...