Акценти
Начало / Общество / Новият бюджет на Община Плевен влиза за обсъждане в постоянните комисии

Новият бюджет на Община Плевен влиза за обсъждане в постоянните комисии

Всички постоянни комисии в Общински съвет – Плевен, ще обсъждат този месец в заседания проекта за бюджет на Общината за 2022 г. „Документът е внесен официално в деловодството на Общинския съвет след проведеното публично обсъждане. Преди окончателното разглеждане и гласуване на Бюджет`2022, което ще се случи на сесията в края на този месец, той ще бъде обсъден от колегите и във всички постоянни комисии“, информира председателят на Общинския съвет Мартин Митев.

Общият размер на бюджета на Община Плевен за 2022 г. е  156 353 023 лв., в т.ч. приходи за „Държавни дейности” – 93 248 594 лв.,
и „Местни приходи” – 63 104 429 лв. На база приходите е формирана и разпределена и разходната част в същия размер. Посоченото в проекта разпределение по функции е както следва:

За функция „Образование“ планираните средства за тази година отново са най-много – общо 67 173 694 лв. От тях 63 870 629 лв. са за делегираните от държавата дейности, 959 965 лв. – за местни дейности, за дофинансиране на делегираните от държавата дейности с местни приходи – 2 343 100 лв.

Следва функция „Жилищно строителство, благоустройство и комунално стопанство и опазване на околната среда“ с предвидени суми в размер на 22 819 011 лв., в т.ч. 832 720 лв. за кметствата със самостоятелен бюджет. Функцията се финансира изцяло с местни приходи.

За „Икономически дейности и услуги“ посочените в проекта средства са 9 686 961 лв. за местни дейности и преходен остатък за транспорт – държавни дейности.

За функция „Здравеопазване“ са записани 8 226 678 лв., в това число: за делегирани от държавата дейности 7 236 537 лв. по ЗДБРБ за 2022 г. и преходен остатък от 2021 г. – 386 141 лв., за местните дейности 104 000 лв. и за дофинансиране с местни приходи – 500 000 лв. С местни приходи е предвидено подпомагане на лица с репродуктивни и други здравни проблеми, както и подпомагане дейността на БАЛИЗ с 39 000 лв. и дофинансиране на държавни дейности с местни приходи 500 000 лв. за подпомагане разходите за издръжка в детските ясли.

За функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ са планирани 8 251 818 лв. – за делегирани от държавата дейности 6 682 818 лв. по ЗДБРБ за 2022 г. и преходен остатък от предходната година и за местните дейности – 1 569 000 лв.

За „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ заложените средства за 2022 г. са общо 7 415 307 лв. Сумата включва: за делегирани от държавата дейности – 4 101 573 лв., за дофинансиране на делегираните от държавата дейност с общински приходи – 233 394 лв., за местни дейности – 3 080 340 лв. Функцията включва група „Физическа култура и спорт“ със заложените средства за годината в размер на 501 729 лв., от които 500 000 лв. – местна дейност и 1 729 лв. /преходен остатък/ – държавна дейност. За група “Култура” средства са съответно 6 913 578 лв.

За функция „Отбрана и сигурност“ планираните средства са 1 628 986 лв. От тях 376 986 лв. са за делегираните от държавата дейности по ЗДБРБ за 2022 година, а 1′ 252 000 лв. – за местни дейности.

Капиталовите разходи с бюджетни средства в проектобюджета за  2022 г. са общо 14 641 247 лв., в т.ч. за местни дейности – 11 137 070 лв., за държавни дейности – 3 504 177 лв. Освен с общински средства инвестиционни разходи се предвижда да бъдат финансирани и със средства от Европейския съюз – 12 634 280 лв.

Част от внесения проект за бюджет са и 13 приложения.

Проектобюджет 2022 на Община Плевен предстои да бъде обсъден на предстоящото редовно заседание на Общински съвет – Плевен, в края на месеца.

Прочетете също:

Община Плевен подписа с МРРБ споразумения за финансиране на три инфраструктурни проекта

Кметът на Община Плевен д-р Валентин Христов подписа с Министерството на регионалното развитие и благоустройството ...