Акценти
Начало / Здравеопазване / На какъв размер финансова подкрепа месечно ще имат право хората с увреждания от тази година

На какъв размер финансова подкрепа месечно ще имат право хората с увреждания от тази година

Съгласно приетия Закон за хората с увреждания, който влезе в сила от 1 януари 2019 г., хората с увреждания имат право на финансова подкрепа в зависимост от потребностите им, определени в индивидуалната оценка. Финансовата подкрепа за хората с увреждания се състои от два компонента: месечна финансова подкрепа съобразно степента на увреждането и целеви помощи съобразно вида на увреждането.

Финансовата подкрепа заменя досега изплащаните месечна добавка за социална интеграция и социалната пенсия за инвалидност, изплащана към друг вид пенсия в размер на 25%. Размерът на месечната финансова подкрепа зависи от степента на увреждане и се определя спрямо линията на бедност в България, която за 2019 година е в размер на 348 лв.

Хората с увреждания, които са получавали месечни добавки за социална интеграция не е необходимо да подават заявления, за да получават финансовата подкрепа. Заявления, за да получат новата финансова подкрепа, ще подават само  хората с установени трайни увреждания, които по една или друга причина досега не са получавали месечни добавки. Заявленията се подават по образец в Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес.

Размерът на месечна финансова подкрепа е диференциран в 5 групи според степента на увреждането:

  1. от 50 до 70,99 на сто степен на увреждане – в размер 7 на сто от линията на бедност – 24,36 лв. за 2019 г;
  2. от 71 до 90 на сто степен на увреждане – в размер 15 на сто от линията на бедност – 52,20 лв.;
  3. над 90 на сто степен на увреждане – в размер 25 на сто от линията на бедност – 87,00 лв.;
  4. над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават пенсия за инвалидност поради общо заболяване или поради трудова злополука или професионална болест – в размер 30 на сто от линията на бедност – 104,40 лв.;
  5. над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност – в размер 57 на сто от линията на бедност – 198,36 лв.

В случай, че месечната финансова подкрепа е в по-малък размер от изплащаната до влизането в сила на закона, се отпуска по благоприятната за лицето.

Финансовата подкрепа се изплаща от Агенция „Социално подпомагане”  до края на месеца, следващ месеца, за който се отнася, т.е. помощта за януари ще се плати през февруари.

Прочетете също:

За 50-ти път в Плевен ще се проведе  лекоатлетическата щафета и крос „Обиколка на Военноисторическите музеи“

Юбилейното 50-о издание на лекоатлетическа щафета и крос „Обиколка на Военноисторическите музеи“ ще се проведе ...