Акценти
Начало / Общество / На декемврийската сесия съветниците гласуват заплатите си и новата структура на администрацията

На декемврийската сесия съветниците гласуват заплатите си и новата структура на администрацията

Следващата седмица, на 19 декември, Общински съвет – Плевен, се събира за редовното си месечно заседание. Заради предстоящите празници то е изтеглено по-рано и няма да е както обичайно в последния четвъртък от месеца. Предварителният дневен ред включва 20 предложения, сред които няколко са тези, които предизвикват особен интерес.

На декемврийското заседание за  обсъждане влизат няколко важни точки, касаещи работата на местния парламент през този мандат. Това са: предложение за Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019-2023 година; предложение за избор на заместник-председатели на Общинския съвет и за избор на съставите на Постоянните комисии на ОбС – Плевен. На това заседание съветниците ще гласуват възнагражденията си през този мандат. Предложението е за участие в заседание съветниците да получават по 50% от брутното възнаграждение за съответния месец на Председателя на ОбС, а зам.-председателите да получават 55% от същото. Предвидени са сериозни санкции за неоснователно отсъствие от заседание и от постоянни комисии. Ако съветник отсъства без основателна причина от заседание, се намалява възнаграждението му с 60%. За отсъствие без причина от заседание на постоянна комисия санкцията е минус 20% от месечното възнаграждение на съветника.

Пета точка в предварителния дневен ред е предложение за одобряване на актуализирана структура и обща численост на Администрацията в Община Плевен. Според предложението, внесено от кмета Георг Спартански общата численост на общинската администрация се намалява с 51 бройки, като общия брой на администрацията, заедно с тази в кметствата ще е 439.5 щатни бройки. Очаквано се предлага намаляване на броя на зам.-кметовете от петима на трима. Дирекциите ще бъдат 11 – с една повече от досега, отделите ще са с два повече – 29, секторите се намаляват от четири на два. В предложението за нова структура отпадат съществувалите досега три звена.

Общинските съветници ще обсъждат също План-сметката за приходите от такса битови отпадъци и разходите за услуги по събирането, извозването и обезвреждането на битови отпадъци и чистотата на територията на Община Плевен през 2020 година.

Всички предложения за заседанието са публикувани на страницата на Общински съвет – Плевен: https://obs.pleven.bg/, раздел „Заседания“ – „Заседания на Общински съвет“:

https://obs.pleven.bg/bg/materiali-za-zasedanie-na-obshtinski-savet-pleven-na-19122019-g

Прочетете също:

Община Плевен подписа с МРРБ споразумения за финансиране на три инфраструктурни проекта

Кметът на Община Плевен д-р Валентин Христов подписа с Министерството на регионалното развитие и благоустройството ...