Начало / Общество / Над 11 000 образувани дела в Административен съд – Плевен за 10 години

Над 11 000 образувани дела в Административен съд – Плевен за 10 години

Административен съд – Плевен днес тържествено отбеляза 10 години от създаването и започването на дейността на съда. На събитието присъстваха представители на съдебната власт, на държавната и местната власт, настоящи и бивши съдии и съдебни служители от Административен съд гр. Плевен.

В словото си Председателя на съда Полина Богданова – Кучева подчерта ролята и значението на административните съдилища в структурата на съдебната система, които за период от 10 години се утвърдиха като гарант за безпристрастно правосъдие по административни дела.  Отбелязана бе бързината и качеството на разглеждане и решаване на делата, съгласно данните на информационното табло на ЕК, отчитащо ефикасността, качеството и независимостта на правосъдните системи на 28-те държави-членки на ЕС. Достиженията на българските административни съдилища са оценени на едно от първите места, като по показателя време, необходимо за разрешаване на административните дела на първа инстанция, Република България се нарежда на трето място в Европейския съюз. Посочено бе, че от започване на дейността му, в Административен съд гр. Плевен са образувани над 11000 дела, от които свършени са над 10900, както и високия процент на потвърдени след касационна проверка съдебни актове.

Председателят на съда изказа своята благодарност към всички съдии и съдебни служители за извършената от тях работа, за проявената мотивация, професионализъм, отговорност и всеотдайност при осъществяване на дейността на Административен съд гр. Плевен, свързана с повишаване на доверието в правосъдната система и утвърждаване на върховенството на закона, с достъпа до правосъдие, бързина и качество на правораздаването и най-вече с доверие в обективността и безпристрастността на съда.

Слово произнесе и първият Председател на Административен съд – Плевен Димитър Първанов, понастоящем съдия във Върховен административен съд. Той отбеляза, че въпреки трудностите при създаването и стартирането на дейността му, към днешна дата съдът функционира като добре сработен и независим орган на съдебната власт. Подчертано бе, че през годините са създадени обективните предпоставки за качествено правораздаване – подсигурена добра материална база и много добър екип от съдии и съдебни служители. Отбелязани бяха постигнатите добри резултати, чрез осъществяване на качествено, бързо и достъпно административно правораздаване.

От името на Председателя на Върховен административен съд Георги Колев, Главният секретар Александър Николов прочете поздравителен адрес и връчи на Председателя на Административен съд – Плевен плакет по случай 10-тата годишнина.

Поздравления към колектива на Административен съд – Плевен бяха поднесени от Цецка Цачева – Председател на 41-вото и 43-тото Народно събрание, Георг Спартански – Кмет на Община Плевен и  Мартин Митев – Председател на Общински съвет – Плевен.

Бяха прочетени поздравителни адреси от Димитър Узунов – представляващ Висш съдебен съвет, от Мария Павлова – Министър на правосъдието и от Теодора Точкова – Главен инспектор на Инспектората към ВСС.

Гостите на тържеството имаха възможност да разгледат и изложба на архивни единици, свързани с правораздаването в Плевенски съдебен район през годините, предоставени с любезното съдействие на Отдел „Държавен архив“ – Плевен.

Прочетете също:

Високи отличия за деца от арт школа „Колорит“ от национален конкурс в Свищов

Деца от арт школа „Колорит“ спечелиха  най-високите отличия на 19-я Национален конкурс – изложба за ...