Акценти
Начало / Икономика / МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник проведе информационна кампания

МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник проведе информационна кампания

 

 

 

 

В периода от септември до края на ноември настоящата година екипът на „Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник“ организира и проведе десет информационни срещи в градовете и селата на Общините Долна Митрополия и Долни Дъбник. В срещите участваха земеделци, представители на кметствата и читалищата, членове на МИГ, заинтересовани лица, местни лидери и жители на населените места.

Информационната кампания се изпълнява с цел запознаване на потенциалните бенефициенти с дейностите и мерките, включени в Стратегията за водено от общностите местно развитие, подхода „ЛИДЕР“, историята на програмата в България, мерките, включени в Стратегията за ВОМР на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник, Индикативният график на приемите по мерките за настоящата година, възможностите за участие в процеса.

Дейностите се изпълняват съгласно „Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-26/05.04.2018 г.

Екипът на МИГ благодари на всички участници в срещите за проявеният интерес към дейността ни и възможностите, които предоставя Стратегията за ВОМР за устойчив растеж и европейско развитие на територията на общините Долна Митрополия и Долни Дъбник!

Повече информация можете да намерите в интернет-страницата на http://migdmdd.eu, както и на място в офиса на сдружението в Долна Митрополия.

Прочетете също:

За 50-ти път в Плевен ще се проведе  лекоатлетическата щафета и крос „Обиколка на Военноисторическите музеи“

Юбилейното 50-о издание на лекоатлетическа щафета и крос „Обиколка на Военноисторическите музеи“ ще се проведе ...