Начало / Общество / Между юни и декември на 2020 г. изтича валидността на най-голям брой лични карти

Между юни и декември на 2020 г. изтича валидността на най-голям брой лични карти

През 2020 година и 2021 година в звената на сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР – Плевен предстои да бъдат подменени документите за самоличност с изтичаща валидност на гражданите с постоянен адрес на територията на ОДМВР – Плевен, както следва:

Период Лични карти Паспорти СУМПС
2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г.
Януари 54 3765 406 730 146 2414
Февруари 68 2941 399 856 107 2220
Март 97 3312 586 743 143 1605
Април 467 2383 616 824 378 1435
Май 871 2366 612 793 944 1413
Юни 2340 2273 823 926 2077 1414
Юли 2810 2373 1120 1249 2082 1241
Август 2943 3636 1604 1154 2071 1834
Септември 3331 3685 1036 875 1664 1944
Октомври 4414 4498 719 621 3104 2423
Ноември 4053 4452 604 599 2173 2546
Декември 4057 4044 599 511 1971 1676
Общо: 25505 39728 9124 9881 16860 22165
Общо за 2010-2019г.: 1366 38863 7206

Забележка: Данните са актуални към 31.05.2020 г.

От справката е видно, че голям брой изтичащи лични карти през 2020 г. има през месеците от юни до декември. Увеличаване на приема на заявления се очаква в края на годината, когато ще изтече и 6-месечното удължаване на валидността на документите, което бе прието във връзка с извънредното положение.

Припомняме, че с Държавен вестник бр.28, обн. 24.03.2020 г., е обнародван Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. Съгласно закона, срокът на валидност на личните карти и свидетелства за управление на моторно превозно средство, който изтича в периода от 13 март 2020 г. до 31 октомври 2020 г.  се удължава с 6 месеца. Трябва да се има предвид, че в посочения срок на удължаване тези лични карти ще са валиден идентификационен документ за самоличност, а СУМПС – валидни индивидуални удостоверителни документи за правоспособност за управление на моторно превозно средство, само на територията на Република България.

 За да се постигне по-равномерно натоварване на звената БДС и с цел предотвратяване образуване на големи опашки, в ОДМВР – Плевен е създадена организация за предсрочната подмяна на документите за самоличност.

Всички лица с постоянен адрес на територията, обслужвана от ОДМВР – Плевен, имат възможност да подават заявления за издаване на български лични документи /лични карти и паспорти/ с обикновена услуга във всяко Районно управление на територията на ОДМВР – Плевен, както и в ОДМВР – Плевен /град Плевен, улица „Сан Стефано“ №3/. Мярката е с цел допринасяне на удобство за гражданите, които в рамките на работното време могат да направят избор за предпочитано от тях звено.

Готовите документи се получават в звеното БДС, където е подадено заявлението.

Във връзка с приетите изменения в ПИБЛД и ЗБЛД, Ви уведомяваме, че заявления за издаване на свидетелство за управление на МПС (СУМПС) с обикновена услуга (до 30 дни) могат да бъдат подавани както в сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР-Плевен, така и във всяко едно Районно управление в ОДМВР-Плевен, в следните случаи.

  • При подмяна на СУМПС, поради изтичане срок на валидност;
  • При вече изтекъл срок на валидност;
  • При промяна в данните на водача, отнасящи се до смяна на фамилия и транслитерация;
  • При издаване на дубликат на изгубено, откраднато, повредено или унищожено СУМПС.

Гражданите могат да посочат къде желаят да получат готовото СУМПС – в районно управление, където е заявена услугата, в друго РУ при ОДМВР-Плевен или в сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР-Плевен.

Тези български граждани, които притежават валиден електронен подпис, могат да ползват и услугата издаване на лична карта и/или паспорт чрез електронните административни услуги от „Портал за електронни административни услуги на Министерството на вътрешните работи“, достъпен на интернет адрес: https//e-uslugi.mvr.bg .

Прочетете също:

Предстои избор на превозвачи по четири автобусни линии от квотата на Община Плевен

Да бъде обявена обществена поръчка за превоз на пътници по автобусни линии от републиканската, областната ...