Начало / Здравеопазване / Кардиолози и онколози в Плевен заедно в борбата срещу онкологичните заболявания

Кардиолози и онколози в Плевен заедно в борбата срещу онкологичните заболявания

Болница „Сърце и Мозък“, Плевен е една от малкото в България, в която едновременно функционират кардиологична и онкологична клиника и единствената, в която реално се развива кардио-онкология, като част от болничната политика за непрекъснато подобряване грижата за пациента и условията за лечение.

„В отделението по обща кардиология на болницата активно се развива проследяване на онкологично болни пациенти при отлична колаборация с онколозите от клиниката по медицинска онкология. Ние сме център за своевременна кардиологична оценка на пациентите с онкологични заболявания“, споделя проф. д-р Яна Симова д.м. – изпълнителен директор на Българския кардиологичен институт и началник на Клиниката по кардиология в болница „Сърце и Мозък“, Плевен. И допълва: „Кардио-онкологията или онко-кардиологията е сфера в областта на кардиологията, която през последните години търпи бурен подем в световен мащаб. Разбирането за важността на тази субспециалност е от изключително значение за подобряване прогнозата на онкоболните пациенти.“

За важността на добрата екипна работа между кардиолози и онколози в болницата коментира и доц. д-р Наталия Чилингирова, д.м. – началник на Клиниката по медицинска онкология в болницата:

„Един от най-опасните странични ефекти на противотуморната терапия – химио, прицелна- и лъчетерапия, е кардиотоксичността. Наблюдава се повишена заболяемост и смъртност от сърдечно-съдови заболявания възникнали вследствие на изявена кардиотоксичност от противотуморна терапия. Това оказва влияние върху продължителността на живота при онко пациентите, провели противотуморна терапия. Съвременните методи за оценка на тези пациенти, както образни изследвания, така и лабораторни показатели спомагат за по-обективно определяне на риска от развитие на кардиотоксичност и по-добри резултати от приложеното противотуморно лечение.“

В „Сърце и Мозък“, Плевен се изследват специфични лабораторни показатели за своевременно установяване на кардиотоксичност. Прилагат се съвременни и щадящи за пациентите образни изследвания като ехокардиография за оценка на помпената функция на лява камера, стрес ехокардиография както и определяне на глобален лонгитудинален стрейн. Чрез тези изследвания може да се улови увреда на сърцето от прилаганата химиотерапия още преди проява на първите клинични симптоми.

От болницата в Плевен са категорични, че именно редовното проследяване в хода на лекарственото и лъчелечение и включването на кардиопротективна терапия (лекарства, предпазващи сърцето) и/или преоценка на плануваната противотуморна терапия, водят до по-добри крайни резултати, по-голяма преживяемост и по-добро качество на живот сред тази група пациенти. Добрата медицинска практика показва, че екипната работа между кардиолози и онколози води до по-добри терапевтични постижения и повече успешно лекувани пациенти.

На снимката част от екипа по кардио-онкология /от дясно наляво/: доц. д-р Наталия Чилингирова, д-р Ангел Тупаров, проф. д-р Яна Симова, д-р Александър Стоянов и д-р Мартина Самарджиева.

Прочетете също:

Децата до 14 години ще пътуват с безплатни карти в градския транспорт

От 1 февруари децата до 14 навършени години в Плевен вече ще пътуват безплатно по ...