Начало / Здравеопазване / Интегриран интердисциплинарен операционен блок открива МУ-Плевен

Интегриран интердисциплинарен операционен блок открива МУ-Плевен

Медицински университет – Плевен пусна в експлоатация високотехнологичен интегриран интердисциплинарен операционен блок със системи за навигация и телехирургия в областта на УНГ, онкохирургичната и гинекологична практика, като част от Департамента по минимално инвазивна хирургия на Центъра за компетентност Леонардо Да Винчи на МУ-Плевен. Мащабната инвестиция е направена по проект „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Високотехнологичният интердисциплинарен операционен блок е инсталиран и ще функционира във Втора клинична база на УМБАЛ „Д-р Георги Странки – Плевен“ като част от Департамента по минимално инвазивна хирургия с ръководител доц. д-р Александър Вълков.  Дейността на департамента се осъществява в изграждането на три основни лаборатории: интегриран интердисциплинарен операционен блок със системи за навигация и телехирургия; лаборатория за стереотактични вакуум аспирационни биопсии и лаборатория за експериментални разработки за нуждите на минимално инвазивната хирургия към Института по роботика на БАН.

Лабораторията за стереотактични вакуум аспирационни биопсии, базирана в Клиниката по онкохирургия към УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ – Плевен, стартира дейността си в началото на м. февруари 2020 г. за извършване на стереотактични мамографски базирани вакуум аспирационни биопсии при пациентки с патологични лезии, микрокалцификати и рак на гърда. Ръководител на лабораторията е доц. д-р Добромир Димитров, зам.-декан на Факултет „Медицина“.  Целта на дейностите в трите лаборатории, които са част от Департамента по минимално инвазивна хирургия (МИХ), е да се изгради модерна научноизследователска структура, която ще даде възможност за осъществяване на минимално инвазивни оперативни интервенции от УНГ, онкохирургичната и гинекологична практика, чрез които да се осъществяват проучвания с приложна и клинична значимост. Ще се изследват ролята, клиничната значимост и ефективността на МИХ интервенции в гинекологичната и онкохирургичната практика,  интраоперативната навигация при МИХ в УНГ, както и вакуум аспирационна стереотактична биопсия при пациентки с рак на гърдата.

Проектът BG05M2OP001-1.002-0010 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3Д и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия“ Леонардо Да Винчи е  финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ с подкрепата на Европейските структурни и инвестиционни фондове. Общата стойност на проекта е 23 695 179,29 лв., от които 20 140 902.40 лв. европейско и 3 554 276.89 лв. национално съфинансиране. Водещата организация по реализацията на проекта е Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен), а основните партньори са Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна и Института по роботика към БАН (ИР-БАН).

Прочетете също:

Децата до 14 години ще пътуват с безплатни карти в градския транспорт

От 1 февруари децата до 14 навършени години в Плевен вече ще пътуват безплатно по ...