Начало / Общество / Изпълнението на годишния план за местни налози в община Плевен е над 95 %

Изпълнението на годишния план за местни налози в община Плевен е над 95 %

Събираемостта на данъка върху недвижимите имоти е 96 %, или 7 500 000 лева, сочи равносметката след изтичане на срока и за втората вноска за плащане на местните налози за 2016 год. в края на м. октомври, съобщават от общинската Дирекция „Местни данъци и такси”. Основната такса – за битови отпадъци, е изпълнена на 82 %, в левово изражение – 5 660 000.

 Постъпленията от данъка върху моторните превозни средства представляват 135 % от предвидената в годишния план сума, или 4 160 000 лв., а събираемостта на данъка върху възмездно придобитото имущество е 111 %, или 3 450 000 лв.

 По-нисък е  процентът на изпълнение на патентния и туристическия данъци – съответно 70 % и 58 %. Тяхната тежест в общия обем на всички данъчни приходи обаче е незначителна.

Общият резултат е над 95 % изпълнение на годишния план за местни данъци и такси, чиято левова равностойност възлиза на 21 милиона лева.

След изтичането на срока и за втората вноска неиздължените данъчни задължения ставата изискуеми и ще се олихвяват с основен лихвен процент плюс 10 пункта наказателна лихва, подчертават от „Местни данъци и такси”.

Прочетете също:

Високи отличия за деца от арт школа „Колорит“ от национален конкурс в Свищов

Деца от арт школа „Колорит“ спечелиха  най-високите отличия на 19-я Национален конкурс – изложба за ...