Начало / Икономика / Зелените региони – фокус на регионален форум в Плевен

Зелените региони – фокус на регионален форум в Плевен

В Плевен продължава поредицата от тематични публични събития за обсъждане на възможностите и перспективите за развитие на града и региона, в условията на открит граждански диалог,  с участието на представители на държавните институции, местните власти, научни звена, регионални иновационни центрове и браншови организации.

В зала „Плевен“ на областна администрация се проведе регионален форум на тема: „Развитие на зелените региони на България и индустриите за здравословен живот – възможности и предизвикателства“, организиран от Областна администрация – Плевен, в партньорство със Северозападния иновационен център  „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии“, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране – Плевен; Камарата на архитектите – Плевен; Търговско-промишлена палата – Плевен, аграрни и екологични браншови сдружения в региона.

Иван Янчев – областен управител на област Плевен откри форума, като насочи вниманието към подхода „водени от местните общности развитие“ – като основополагащ за развитието на зелените региони. „За практическата реализация на възможностите за конкретни проекти за развитието на зелените региони съществена е ролята на партньорството между представителите на държавните институции, местните власти, научните институти, университетите, бизнеса и неправителствените организации, обединяващи усилията си в съвместни проекти и инициативи“ – подчерта областния управител Янчев.

Борислав Сандов – зам. министър председател по климатични политики и министър на околната среда и водите с видеобръщение към участниците изрази ярка и аргументирана позиция за развитието на Северозападния район чрез практическата реализация на зелените политики. Лъчезар Захариев – началник отдел „Оценка на проекти и договори“ представи по-конкретно новите приоритети и мерки за предстоящата програма „Околна среда и води 2021-2027г“.

Стефан Бурджев – заместник министър на земеделието представи пред форума  новите приоритети и възможности за развитието на бизнеса и селските райони в новия програмен период. Във форума се включи и зам. министър Иван Христанов с приветствено слово към участниците.

Професор Иван Пачев – председател на Северозападния регионален иновационен център насочи вниманието към необходимите реформи във науката и висшето образование, в контекст на възможностите и постиженията в дългогодишната дейност на четирите института на Селскостопанска академия в региона, участващи във форума: Института по лозарство и винарство, Института по фуражните култури, Института по царевицата – Кнежа и Института по планинско животновъдство и земеделие – Троян.

Интерес предизвика презентацията на представителите на Инициативния комитет за изграждане на Северозападен междууниверситетски кампус и технологичен парк в Плевен, в която професор Наталия Георгиева – научен секретар на Иновационния център представи проекта за изгражданите специализирани звена в сферата на аграрните науки, биотехнологиите, биоразнообразието, биоресурсите и опазването на околната среда, като благодари и на участващите във форума партньори от Университета по хранителни технологии – Пловдив, от Биологическия факултет  на Софийски университет и Института по инженерна химия на БАН.

Председателят на Националната асоциация на местните инициативни групи в България – Калоян Стойчев, представи ролята на местните инициативни групи за развитието на регионите, като още по-конкретно и детайлно беше разяснен подхода „Водено от общностите местно развитие“ от Стефан Савов – началник отдел в Министерство на земеделието. В регионалния форум се включиха и представители на WWF – България  – една от водещите природозащитни организации в световен мащаб, които представиха ролята на природозащитните организации за развитието на регионите в Зелена България чрез запазването на биологичното разнообразие и устойчивото използване на възобновяеми природни ресурси.

Форумът продължи с множество конструктивни изказвания и предложения. Новите възможности за развитие изискват добра информираност, както на общините, така и на представителите на бизнеса и науката, с оглед постигане на необходимата проектна готовност и партньорство, а публичният диалог е началото към успешни бъдещи партньорства за развитието на Плевен и Северозападния район.

 

 

 

Прочетете също:

Започва първата за годината обработка срещу кърлежи и бълхи

Третиране на тревни площи срещу кърлежи (дезакаризация) и бълхи (дезинсекция) ще се извърши при благоприятни ...